Committee on Asia Pacific Rim Meeting

2017-2018 Xuming He, Qi-Man Shao
2014-2017 Ming-Yen Cheng, Xuming He, Qiman Shao, Makoto Aoshima, Amarjit Budhiraja, Probal Chaudhuri, Woncheol Jang, Wai Keung Li, Nansheng Tang, Alan Welsh, Jin-Ting Zhang, Judith Rousseau
2013-2014 Byeong Park, Feifang Hu, Moulinath Banerjee, Ming-Yen Chen, Jeng-Min Chiou, Yutaka Kano, Xihong Lin, Jin-Ting Zhang, Alan Welsh, Judith Rousseau
2012-2013 Byeong Park, Feifang Hu, Moulinath Banerjee, Ming-Yen Chen, Jeng-Min Chiou, Yutaka Kano, Xihong Lin, Jin-Ting Zhang, Alan Welsh, Judith Rousseau
2009-2012 Byeong Park, Run-Ze Li, Moulinath Banerjee, Probal Chaudhuri, Dayue Chen, Jeng-Min Chiou, Yutaka Kano, W.K. Li, Xihong Lin, Akimichi Takemura, Matthew Wand, Guenther Walther
2008-2009 Feifang Hu, Run-Ze Li, Ngai-Hang Chan, Probal Chaudhuri, Zehua Chen, Ming-Yen Cheng, Tae Yoon Kim, Jiangang Ying, Byeong Park, Akimichi Takemura, Matthew Wand, Guenther Walther

Committee on the Brown Award

2020-2021 Tracy Ke, Dipankar Bandyopadhyay, Tim Cannings, Karl Gregory

Committee for the Carver Medal

2022-2023 Jon Wellner, Jianqing Fan, Susan Murphy
2021-2022 Alison Etheridge, Jianqing Fan, Jon Wellner
2020-2021 Erwin Bolthausen, Alison Etheridge, Jianqing Fan
2019-2020 Erwin Bolthausen, Alison Etheridge, Jianqing Fan
2018-2019 Bin Yu, Richard Davis, Erwin Bolthausen
2017-2018 Hans Kunsch, Bin Yu, Richard Davis
2016-2017 Ruth Williams, Hans Kunsch, Bin Yu
2015-2016 Terry Speed, Ruth Williams, Hans Kunsch
2014-2015 Nanny Wermuth, Terry Speed, Ruth Williams
2013-2014 Nanny Wermuth, S.R.S. Varadhan, Terry Speed
2012-2013 Iain Johnstone, S.R.S. Varadhan, Nanny Wermuth
2011-2012 Iain Johnstone (Chair), S.R.S. Varadhan, Willem Van Zwet
2010-2011 Morris Eaton (Chair), Willem Van Zwet, Iain Johnstone
2009-2010 Larry Brown (Chair), Morris Eaton, Willem Van Zwet
2008-2009 Louis Chen, Larry Brown, Morris Eaton
2007-2008 Stephen Stigler, Louis Chen, Larry Brown
2006-2007 Louis Chen, David Siegmund, Stephen Stigler
2005-2006 Iain Johnstone (Chair), Stephen Stigler, David Siegmund
2004-2005 James Berger, Iain Johnstone, David Siegmund
2003-2004 Stephen Feinberg, James Berger, Iain Johnstone
2002-2003 Nancy Reid (Chair), Ram Gnanadesikan, Bernard Silverman
2001-2002 Ingram Olkin (Chair), Ram Gnanadesikan, Nancy Reid

Committee on Equality and Diversity

2022-2023 Nicole Lazar, Tatyana Krivobokova, Daniela Witten, Raaz Dwivedi, Konstantinos Fokianos, Chae Young Lim
2021-2022 Nicole Lazar, Zach Branson, Tatyana Krivobokova, Thomas Lee, Andrew Nobel, Gesine Reinart, Shili Lin, Yan Yu, Shili Lin, Yan Yu
2020-2021 Nicole Lazar, Zach Branson, Samory Kpotufe, Tatyana Krivobokova, Thomas Lee, Andrew Nobel, Simone Padoan, Shili Lin, Yan Yu

Committee for the Hall Prize

2021-2022 Aurore Delaigle, Jeffrey Steif, Yingqi Zhao, Yingying Fan, Tai Melcher, Sofia Olhede, Tracy Ke
2020-2021 Aurore Delaigle, Ming-Yen Cheng, Peter Taylor, Jeffrey Steif, Yingqi Zhao, Yingying Fan, Rina Foygel Barber
2019-2020 Louise Ryan, Frederic Ferraty, Ming-Yen Cheng, Peter Taylor, Jeffrey Steif, Yingqi Zhao

Committee for IMS China

2017-2019 Xiangzhong Fang, Fuzhou Gong, Zenghu Li, Yanxia Ren, Min Chen, Yingqiu Li, Juan Li, Yuan Li, Huazhen Lin, Yonghua Mao, Niansheng Tang, Jian Tao, Xueqin Wang, Zhaojun Wang, Baoxue Zhang, Lixin Zhang, Dong Zhao, Yong Zhou, Guohua Zou
2015-2017 Zenghu Li, Xiangzhong Fang, Shuyuan He, Hengjian Cui, Fuzhou Gong, Yuan Li, Huazhen Lin, Jinguan Lin, Minqian Liu, Xiaolong Pu, Liuquan Sun, Niansheng Tang, Yaohua Wu, Zhen Wu, Ying Yang, Lixin Zhang, Riquan Zhang, Zhongzhan Zhang, Zhongyi Zhu, Guohua Zou
2014-2015 Zenghu Li, Xiangzhong Fang, Shuyuan He, Hengjian Cui, Fuzhou Gong, Yuan Li, Huazhen Lin, Jinguan Lin, Minqian Liu, Xiaolong Pu, Liuquan Sun, Niansheng Tang, Yaohua Wu, Zhen Wu, Ying Yang, Lixin Zhang, Riquan Zhang, Zhongzhan Zhang, Zhongyi Zhu, Guohua Zou
2013-2014 Shige Peng, Shuyuan He, Zhi Geng, Zenghu Li, Fuzhou Gong, Mingyao Ai, Hengjian Cui, Junyi Guo, Xianping Guo, Taizhong Hu, Liuquan Sun, Shanjian Tang, Qihua Wang, Zhaojun Wang, Yaohua Wu, Zhen Wu, Baoxue Zhang, Lixin Zhang, Zhongzhan Zhang, Weian Zheng, Zhongyi Zhu
2012-2013 Shige Peng, Shuyuan He, Zhi Geng, Zenghu Li, Fuzhou Gong, Mingyao Ai, Hengjian Cui, Junyi Guo, Xianping Guo, Taizhong Hu, Liuquan Sun, Shanjian Tang, Qihua Wang, Zhaojun Wang, Yaohua Wu, Zhen Wu, Baoxue Zhang, Lixin Zhang, Zhongzhan Zhang, Weian Zheng, Zhongyi Zhu

Committee on Electronic Issues

2014-2015 Art Owen, Eric Tchetgen Tchetgen, Fang Yao, Sham Kakade, Aurore Delaigle, Anirban DasGupta
2013-2014 Davar Khoshnevisan, Nanny Wermuth, Art Owen, Eric Tchetgen Tchetgen, Fang Yao, Aurore Delaigle, Anirban DasGupta
2012-2013 Aurore Delaigle, Nanny Wermuth, Jan de Leeuw, Davar Khoshnevisan, Art Owen, Dimitris Politis
2011-2012 Aurore Delaigle, Bertrand Clarke, Nanny Wermuth, Jan de Leeuw, Davar Khoshnevisan, Dimitris Politis
2010-2011 Marten Wegkamp (Chair), Nanny Wermuth, Hadley Wickam, Bertrand Clarke, Jan de Leeuw, Xuming He
2009-2010 Marten Wegkamp (Chair), Peter Buehlmann, Hadley Wickam, Bertrand Clarke, Xuming He
2008-2009 Larry Wasserman (chair), Stefano Iacus, Peter Buehlmann, Xuming He, Hadley Wickam, Marten Wegkamp
2007-2008 Larry Wasserman (chair), Don Richards, Stefano Iacus, Peter Buehlmann, Xuming He, Krzysztof Burdzy
2006-2007 Larry Wasserman (chair), Krzysztof Burdzy, Chris Genovese, Xuming He, Stefano Iacus, Don Richards, Bernard Silverman, Hadley Wickham
2005-2006 Jim Pitman, Peter Craigmile, Brian Yandal, Bernard Silverman, Chris Burdzy, Paul Shaman
2004-2005 Jim Pitman, Peter Craigmile, David Nualart, Qi-Man Shao, Arnold Stromberg, Brian Yandal, Bernard Silverman, Hemant Ishwaran
2003-2004 Jim Pitman, Chris Burdzy, James Stafford, Peter Craigmile, Arnold Stromberg, Brian Yandal, Bernard Silverman, Hemant Ishwaran
2002-2003 Guy Nason, Wilfrid Kendall, James Stafford, Bernard Silverman, Hemant Ishwaran, Brian Ripley
2001-2002 Guy Nason, Chris Burdzy, Charles Geyer, Wilfrid Kendall, Susan Holmes, Bernard Silverman, Brian Ripley
2000-2001 Richard Tweedie, Chris Burdzy, Charles Geyer, Wilfrid Kendall, Guy Nason, James Stafford, Susan Holmes, Dipak Dey, Paul Switzer
1997-1999

David Donoho (Chair), Richard Tweedie, Christian Robert, Rahul Mukerjee; ex officio: Dipak Dey, Jan de Leeuw

Committee on Fellows **

**  The Chair is listed first
2021-2022 Annie Peiyong Qu, Martin Barlow, Xihong Lin, Nathalie Eisenbaum, Byeong Park, Jane-Ling Wang, Per Mykland, Lan Wang, Yves Atchade, Jan Rosinski, Tom Salisbury, Linda Zhao
2020-2021 Annie Peiyong Qu, Chao Agnes Hsiung, Xiaotong Shen, Qiwei Yao, Sandy Zabell, Martin Barlow, Xihong Lin, Nathalie Eisenbaum, Byeong Park, Jane-Ling Wang, Per Mykland, Lan Wang
2019-2020 Alicia Carriquiry, Davar Khoshnevisan, Marina Vannucci, Ed Waymire, Chao Agnes Hsiung, Rosemary Bailey, Qiwei Yao, Sandy Zabell, Martin Barlow, Xihong Lin, Nathalie Eisenbaum, Annie Peiyong Qu
2018-2019 Steffen Lauritzen, Frank den Hollander, Magda Peligrad, Naisyin Wang, Alicia Carriquiry, Davar Khoshnevisan, Marina Vannucci, Ed Waymire, Chao Agnes Hsiung, Rob Kass, Qiwei Yao, Sandy Zabell,
2017-2018 Philip Protter, Gerda Claeskens, Alexandre Tsybakov, Yazhen Wang, Frank den Hollander, Steffen Lauritzen, Magda Peligrad, Naisyin Wang, Alicia Carriquiry, Davar Khoshnevisan, Marina Vannucci, Ed Waymire
2016-2017 Peter Buhlmann, Anton Bovier, Mark Low, Kerrie Mengersen, Gerda Claeskens, Philip Protter, Alexandre Tsybakov, Yazhen Wang, Frank den Hollander, Steffen Lauritzen, Magda Peligrad, Naisyin Wang
2015-2016 Xiaotong Shen, Amir Dembo, David Dunson, Marta Sanz-Sole, Anton Bovier, Peter Buhlmann, Mark Low, Kerrie Mengersen, Gerda Claeskens, Philip Protter, Alexandre Tsybakov, Yazhen Wang
2014-2015 Nancy Flournoy, Yali Amit, Rodrigo Banuelos, Zhen-Qing Chen, Amir Dembo, David Dunson, Marta Sanz-Sole, Xiaotong Shen, Anton Bovier, Peter Buhlmann, Mark Low, Kerrie Mengersen
2013-2014 Enno Mammen, Geoffrey Grimmett, Lynne Billard, Regina Liu, Yali Amit, Rodrigo Banuelos, Zhen-Qing Chen, Nancy Flournoy, Amir Dembo, David Dunson, Marta Sanz-Sole, Xiaotong Shen
2012-2013 Haya Kaspi, Ker-Chau Li, David Nualart, Timo Seppalainen, Enno Mammen, Geoffrey Grimmett, Lynne Billard, Regina Liu, Yali Amit, Rodrigo Banuelos, Zhen-Qing Chen, Nancy Flournoy
2011-2012 Art Owen, Mary Ellen Bock, Robert Tibshirani, Rick Vitale, Ker-Chau Li, David Nualart, Timo Seppalainen, Haya Kaspi, Enno Mammen, Geoffrey Grimmett, Lynne Billard, Regina Liu
2010-2011 Mike Titterington, Ming-Yen Cheng, Ingrid van Keilegom, Nancy Heckman, Qi-Man Shao, Mary Ellen Bock, Art Owen, Robert Tibshirani, Ker-Chau Li, David Nualart, Timo Seppalainen, Haya Kaspi
2009-2010 Erhan Cinlar, Rosemary Bailey, Ian McKeague, Jeff Wu, Mike Titterington, Ming-Yen Cheng, Ingrid van Keilegom, Mary Ellen Bock, Art Owen, Robert Tibshirani, Rick Vitale
2008-2009 Qi-Man Shao, Dipak Dey, Steve Evans, Priscilla Greenwood, Rosemary Bailey, Ian McKeague, Jeff Wu, Erhan Cinlar, Mike Titterington, Ming-Yen Cheng, Ingrid van Keilegom, Helene Massam
2007-2008 Uwe Einmahl, Phil Dawid, Erhan Cinlar, Sue Wilson, Kai-Tai Feng, Dipak Dey, Qi-Man Shao, Steve Evans, Priscilla Greenwood, Claudia Klueppelberg, Ian McKeague, Jeff Wu
2006-2007 Jianqing Fan, Dipak Dey, Uwe Einmahl, Steve Evans, Kai-Tai Feng, James Fill, Priscilla Greenwood, Brenda MacGibbon, John Marden, Daniel Pena, Qi-Man Shao, Sue Wilson
2005-2006 Christian Robert, Dorota Dabrowska, Jianqing Fan, Jim Fill, Brenda MacGibbon, John Marden, Daniel Pena, Uwe Einmahl, Sue Wilson
2004-2005 Per Mykland, Rene Carmona, Dorota Dabrowska, Jianqing Fan, Jim Fill, Brenda Mac Gibbon, John Marden, Christian Robert, Sara van de Geer
2003-2004 Rene Carmona, Jogesh Babu, Dorota Dabrowska, Brenda Fitzgibbon, Christian Robert, Marie Huskova, Per Mykland, Sara van de Geer, Ofer Zeitouni
2002-2003 Jogesh Babu, Victor Perez-Abreu, Jane-Ling Wang, M. Chris Jones, Marie Huskova, Ofer Zeitouni, Per Mykland, Rene Carmona, Sara Van de Geer
2001-2002 Donald Richards (8/99-7/02, Chair 8/01-8/02), Jogesh Babu (8/01-8/04), Richard Bass (8/99-7/02), Marie Huskova (8/01-8/04), Chris Jones (5/00-8/03), Victor Perez-Abreu (5/00-8/03), Jane-Ling Wang (5/00-8/03), Grace Yang (8/99-8/02), Ofer Zeitouni (8/01-8/04)
2000-2001

Mike West (8/98-8/01), Richard Bass (8/99-7/02), Peter Donnelly (8/98-8/01), Molly Hahn (8/98-8/01), Chris Jones (5/00-8/03), Victor Perez-Abreu (5/00-8/03), Donald Richards (8/99-7/02), Jane-Ling Wang (5/00-8/03), Grace Yang (8/99-8/02)

1999-2000

G. Lawler (8/97-5/00, Chair 8/99-5/00), R. Bass (8/99 – 7/02), P. Donnelly (8/98-8/01), P. Fishburn (8/97 – 5/00), M. Hahn (8/98 – 8/01), D. Richards (8/99 – 7/02), M. West (8/98 – 8/01), G. Yang (8/99 – 7/02)

1998-1999

M. Perlman, L. Birge, P. Donnelly, P. Fishburn, M. Hahn, G. Lawler, S. Resnick, S. Tavare, M. West

1997-1998 M. Ghosh, L. Birge, P. Fishburn, E. George, G. Lawler, M. Perlman, S. Resnick, A. Scott, S. Tavare
1996-1997 R. Williams, L. Birge, E. George, M. Ghosh, M. Perlman, B. Ripley, D. Rubin, A. Scott, S. Tavare
1995-1996 R. Beran, E. George, M. Ghosh, N. Reid, B. Ripley, D. Rubin, A. Scott, A. Welsh, R. Williams
1994-1995

A. Herzberg, R. Beran, J. T. G. Hwang, N. Reid, Y. Rinott, B. Ripley, D. Rubin, A. Welsh, R. Williams

1993-1994 V. Nair, J. Berger, A. Herzberg, J. T. G. Hwang, P. Jager, Y. Rinott, R. Beran, N. Reid, A. Welsh
1992-1993

V. N. Nair, J. Berger, A. M. Herzberg, D. V. Hinkley, J. T. G. Hwang, P. Jagers, S. Johansen, T. M. Liggett, Y. Rinott

1991-1992

W. J. Studden, J. O. Berger, Y.S. Chow, D. V. Hinkley, P. Jagers, S. Johansen, T. M. Liggett, V. N. Nair, J.A. Wellner

1990-1991  R. J. Carroll, K. Matusita, E. Gine-Masdeu, W. J. Studden, Y.S. Chow, J.A. Wellner
1989-1990 H. Solomon, D. Ylvisaker, M. E. Bock, R. J. Carroll, K. Matusita, E. Gine-Masdeu
1988-1989

 P. Hall, D. Pierce, W. Pruitt, H. Solomon, D. Ylvisaker, M. E. Bock, R. J. Carroll, K. Matusita, E. Gine-Masdeu

1987-1988

J. Kadane, M. Klass, T. Speed, P. Hall, D. Pierce, W. Pruitt, H. Solomon, D. Ylvisaker, M. E. Bock

1986-1987 R. Dudley, P. Holland, D. Moore, J. Kadane, M. Klass, T. Speed, P. Hall, D. Pierce, W. Pruitt
1985-1986

C. B. Bell, R. Pyke, W. Strawderman, R. Dudley, P. Holland, D. Moore, J. Kadane, M. Klass, T. Speed

1984-1985

R. Gnanadesikan, S. Johansen, W.R. van Zwet, C. B. Bell, R. Pyke, W. Strawderman, R. Dudley, P. Holland, D. Moore

1983-1984

J. Berger, J.K. Gosh, R. Olshen, R. Gnanadesikan, S. Johansen, W.R. van Zwet, C. B. Bell, R. Pyke, W. Strawderman

1982-1983

P. Huber, J. Kingman, G. Wahba, J. Berger, J.K. Gosh, R. Olshen, R. Gnanadesikan, S. Johansen, W.R. van Zwet

1981-1982

D. Lindley, J. Gastwirth, F. Spitzer, P. Huber, J. Kingman, G. Wahba, J. Berger, J.K. Ghosh, R. Olshen

1980-1981

T. Ferguson, D. Hinkley, M. Halperin, D. Lindley, J. Gastwirth, F. Spitzer, P. Huber, J. Kingman, G. Wahba

1979-1980

R. Pyke, O. Kempthorne, W. van Zwet, T. Ferguson, D. Hinkley, M. Halperin, D. Lindley, J. Gastwirth, F. Spitzer

1978-1979

 P. Meier, J.R. Rosenblatt, E. Seiden, R. Pyke, O. Kempthorne, W. van Zwet, T. Ferguson, D. Hinkley, M. Halperin

1977-1978

D. Bartholomew, A.W. Marshall, C. Stone, P. Meier, J.R. Rosenblatt, E. Seiden, R. Pyke, O. Kempthorne, W. van Zwet

1976-1977

O. E. Barndorff-Nielsen, H.A. David, J. F.C. Kingman, D. Bartholomew, A.W. Marshall, C. Stone, P. Meier, J.R. Rosenblatt, E. Seiden

Committee on Finance**

**  The Chair is listed first
2022-2023 Krzysztof (Chris) Burdzy, Siva Athreya, Richard Davis, Dylan Small, Jiashun Jin
2021-2022 Regina Liu, Ed Perkins, Richard Davis, Dylan Small, Zhengjun Zhang
2020-2021 Susan Murphy, Richard Lockhart, Ed Perkins, Richard Davis, Zhengjun Zhang
2019-2020 Alison Etheridge, Zhengju Zhang, Axel Munk, Richard Lockhart, Ed Perkins,
2018-2019 Alison Etheridge, Elizaveta Levina, Zhengju Zhang, Axel Munk, Richard Lockhart,
2017-2018 Jon Wellner, Ming Yuan, Elizaveta Levina, Zhengju Zhang, Axel Munk
2016-2017 Richard Davis, Geoffrey Grimmett, Ming Yuan, Elizaveta Levina, Zhengju Zhang
2015-2016 Erwin Bolthausen, Steffen Lauritzen, Geoffrey Grimmett, Ming Yuan, Jean Opsomer
2014-2015 Bin Yu, Nancy Reid, Steffen Lauritzen, Jean Opsomer
2013-2014 Hans Kunsch, Steven Evans, John Wierman, Jiayang Sun, Nancy Reid, Steffen Lauritzen, Jean Opsomer
2012-2013 Ruth Williams, Steve Lalley, Jean Opsomer, Steven Evans, John Wierman, Jiayang Sun
2011-2012 Michael Steele, Peter Hall, Rene Carmona, Ed George, Steve Lalley, Jean Opsomer, Steven Evans, John Wierman, Jiayang Sun
2010-2011 J. Michael Steele, Ken Alexander, Davar Khoshnevisan, Alan Welsh, John Wierman, Rene Carmona, Ed George, Steve Lalley
2009-2010 Jianqing Fan, Ken Alexander, Rene Carmona, Rong Chen, Ed George, Davar Khoshnevisan, Jean Opsomer, Jon Wellner, Alan Welsh, John Wierman
2008-2009 Jianqing Fan, Karen Kafadar, Davar Khoshnevisan, Jon Wellner, John Wierman, Ken Alexander, Alan Welsh
2007-2008 Thomas Kurtz, Per Mykland, David Scott, Maury Bramson, Alan Karr, Karen Kafadar, Jon Wellner
2006-2007 Thomas Kurtz, Karen Kafadar, Per Mykland, David Scott, Mike Steele
2005-2006 Louis Chen, Maury Bramson, Alan Karr, Hans Kunsch, Per Mykland, Scott David, Mile Steele

Committee on Memorials**

**  The Chair is listed first
2022-2023 Heping Zhang, Wei-Liem Loh, Iain Johnstone, Paul Shaman, Tati Howell
2021-2022 Heping Zhang, Edwin Perkins, Wei-Liem Loh, Paul Shaman, Tati Howell
2020-2021 Jon Wellner, Richard Davis, , Edwin Perkins, Paul Shaman, Tati Howell
2019-2020 Jon Wellner, Richard Davis, , Edwin Perkins, Paul Shaman, Tati Howell
2018-2019 Hans Kuensch, Richard Davis, Jon Wellner, Paul Shaman, Tati Howell
2017-2018 Michael Steele, Ruth Williams, Hans Kuensch, Paul Shaman, Tati Howell
2016-2017 Michael Steele, Ruth Williams, Hans Kuensch, Paul Shaman, Tati Howell
2015-2016 Steve Stigler, Ruth Williams, Michael Steele, Paul Shaman, Tati Howell
2014-2015 Hans Foellmer, Steve Stigler, Paul Shaman, Tati Howell
2013-2014 Rudy Beran, Hans Foellmer, Steve Stigler, Paul Shaman, Tati Howell
2012-2013 Soumendra Nath Lahiri, Rudy Beran, Hans Foellmer, Paul Shaman, Tati Howell
2011-2012 Erhan Çinlar, Soumendra Nath Lahiri, Rudy Beran, Paul Shaman, Tati Howell
2010-2011 Paul Embrechts, Erhan Çinlar, Soumendra Nath Lahiri, Paul Shaman, Tati Howell
2009-2010 Don Ylvisaker, Robert Adler, Geoffrey Grimmett, Paul Embrechts, Tati Howell
2008-2009 Don Ylvisaker, John Hartigan, Cindy Christiansen, Geoffrey Grimmett, Paul Embrechts, Tati Howell
2007-2008 Don Ylvisaker, George Styan, John Hartigan, Cindy Christiansen, Geoffrey Grimmett
2006-2007 Cindy Christiansen, Ingram Olkin
2005-2006 Ingram Olkin, Alan Karr, Bernard Silverman, Ed George
2004-2005 Ingram Olkin, Alan Karr, Thomas Liggett
2003-2004 Ingram Olkin, Thomas Liggett, John Rice
2002-2003 John Rice, Sue Wilson, Thomas Liggett; ex officio: Bernard Silverman, George Casella
2001-2002 John Rice (8/01-8/03, Chair 8/01-8/02), Krishna Athreya (8/99 – 7/02), Sue Wilson (5/00 -8/03); ex-officio: Bernard Silverman (1/01-12/04), George Casella (1/02-2/04)
2000-2001

Robert Hogg (8/98 – 8/01, Chair 5/00 – 8/01), Krishna Athreya (8/99 – 7/02), Sue Wilson (5/00 -8/03); ex-officio: Dipak Dey, Richard Tweedie

1999-2000

I. Olkin (8/98 – 5/00, Chair 8/99 – 5/00), R. Hogg (8/98 – 8/01), K. Athreya (8/99 – 7/02); ex-officio: D. Dey, L. Gleser

1998 A. Herzberg, I. Olkin, R. Hogg; ex-officio: D. Dey, L. Gleser
1997

A. Herzberg, I. Guttman, R. Farrell

1996 R. Pyke, I. Guttman, A. Herzberg
1995 S. Gupta, R. Pyke, I. Guttman
1994 E. Parzen, S. Gupta, R. Pyke
1993 E. Parzen, S. Gupta
1992 N. Sedransk, P. Meier
1991 R. E. Bechhofer, P. Meier, N. Sedransk
1990

J. N. Srivistava, R. E. Bechhofer, N. Sedransk

1989 L. Gleser, J. N. Srivistava, R. E. Bechhofer
1988 W. Kruskal, L. Gleser, J. Srivistava
1987 P. Jagers, W. Kruskal, L. Gleser
1986 W. Ericson, P. Jagers, W. Kruskal
1985 H. A. David, W. Ericson, P. Jagers
1984 Levene, H. A. David, W. Ericson
1983 R. Miller, H. Levene, H. A. David
1982 F. Mosteller, H. Levene, R. Miller
1981 F. Mosteller, J. Durbin, R. Miller
1980 J. Blum, J. Durbin, F. Mosteller
1979 J. S. Hunter, J. Blum, J. Durbin
1978

J. Pratt, J. S. Hunter, J. Blum; ex-officio: R. M. Dudley, R. G. Miller, H. Park

1977 H. D. Brunk, J. Pratt, J. S. Hunter; ex-officio: P. Billingsley, R. G. Miller, R. Elashoff
1976 S. M. Stigler, H. D. Brunk, J. Pratt; ex-officio: P. Billingsley, R. G. Miller, C. Daniel, R. Elashoff

Committee on New Researchers

2018-2019 Bailey Fosdick, Ander Wilson, Vince Lyzinski, Sumit Mukherjee, Julia Palacios, Kristin Linn, Elizabeth Ogburn, Ville Satopää, Daniel Sussman, Liangliang Wang, Alexander Volfovsky
2017-2018 Elizabeth Ogburn, Alex Volfovosky, Tracy Ke, Bailey Fosdick, Vince Lyzinski, Sumit Mukherjee, Julia Palacios, Kristin Linn, Ville Satopää, Daniel Sussman, Liangliang Wang
2016-2017 Elizabeth Ogburn, Alex Volfovosky, Jian Ding, Jessi Cisewski, Rajen Shah, Po-Ling Loh, Tracy Ke, Bailey Fosdick, Vince Lyzinski, Sumit Mukherjee, Julia Palacios
2015-2016 Karl Rohe, Ali Shojaie, Noah Simon, Xingye Qiao, Anru Zhang, Jian Ding, Jessi Cisewski, Rajen Shah, Po-Ling Loh, Tracy Ke, Elizabeth Ogburn, Alex Volfovosky
2014-2015 Ali Shojaie, Edoardo Airoldi, Johanna Neslehova, Cecilia Cotton, Noah Simon, Xingye Qiao, Karl Rohe, Jian Ding, Jessi Cisewski, Rajen Shah, Po-Ling Loh
2013-2014 Edoardo Airoldi, Ery Arias-Castro, Debashis Paul, Shuang Wu, Amandine Veber, Johanna Neslehova, Cecilia Cotton, Noah Simon, Xingye Qiao, Karl Rohe, Ali Shojaie
2012-2013 Aarti Singh, David Anderson, Soumik Pal, Davy Paindaveine, Ery Arias-Castro, Debashis Paul, Shuang Wu, Amandine Veber, Edoardo Airoldi, Johanna Neslehova
2011-2012 Ery Arias-Castro, Xuanglong Nguyen, Aarti Singh, Nancy Zhang, David Anderson, Soumik Pal, Davy Paindaveine, Debashis Paul, Shuang Wu, Amandine Veber
2010-2011 Bala Rajaratnam, Anastassia Baxevani, Sanjay Chaudhuri, Tom Alberts, David Dahl, Xuanglong Nguyen, Aarti Singh, Nancy Zhang, David Anderson, Soumik Pal, Davy Paindaveine
2009-2010 Samiran Sinha, Tao Huang, Bo Li, Richard Samworth, Bala Rajaratnam, Anastassia Baxevani, Sanjay Chaudhuri, Tom Alberts, David Dahl, Xuanglong Nguyen, Aarti Singh, Nancy Zhang
2008-2009 Tracy Bergemann, Xiaojian Xu, Damla Senturk, Ryan Elmore, Tao Huang, Bo Li, Richard Samworth, Samiran Sinha, Bala Rajaratnam, Anastassia Baxevani, Sanjay Chaudhuri, Tom Alberts
2007-2008 Rebecka Jornsten, Xiaoming Sheng, Peter Hoff, Mayetri Gupta, Xiaojian Xu, Damla Senturk, Tracy Bergemann, Ryan Elmore, Tao Huang, Bo Li, Richard Samworth, Samiran Sinha
2006-2007 Mayetri Gupta, Tracy Bergemann, Peter Craigmile, Ryan Elmore , Peter Hoff, Galin Jones, Rebecka Jornsten, Damla Senturk, Xiaoming Sheng, Xiaojian Xu
2005-2006 Peter Craigmile, Imola K. Fodor, Herbert Lee, Jeff Picka, Peter Song, Mayetri Gupta, Galin Jones, Xiaoming Sheng, Peter Hoff, Rebecka Jornsten
2004-2005 Johanna Hardin, Francesca Chiaromonte, Peter Craigmile, Xiaoming Huo, Imola Fodor, Mayetri Gupta, Galin Jones, Herbert Lee, Jeff Picka, Peter Song
2003-2004 Chris Volinsky, Francesca Chiaromonte, JuanJuan Fan, Imola Fodor,  Johanna Hardin, Xiaoming Huo, Herbert Lee, Jeff Picka, Shane Reese, Peter Song
2002-2003 JuanJuan Fan, Wifredo Palma, Marina Vannucci, Stanislav Volkov, Shane Reese, Chris Volinsky, Johanna Harden, Xiaoming Huo, Francesca Chiaromonte
2001-2002 Victoria Chen (8/99-7/02, Chair 8/01-8/02), Paul Kvam (8/99 – 8/02), Richard Levine (8/99-8/02), J. Osborne (8/99 – 8/02), Wifredo Palma (5/00 – 8/03), Marina Vanucci (5/00 – 8/03), Stanislav Volkov (1/01 – 8/03), JuanJuan Fan (8/01-8/04), Shane Reese (8/01-8/04), Chris Volinsky (8/01-8/04)
2000-2001

W. Meiring (8/98-8/01, Chair 5/00-8/01), V. Chen (8/99-8/02), P. Kvam (8/99-8/02), N. Lazar (8/98-8/01), Richard Levine (8/99-8/02), J. Osborne (8/99-8/02), W. Palma (5/00-8/03), M. Vanucci (5/00-8/03), S. Volkov (1/01-8/03), Y. Wu (8/98-8/01)

1999-2000

C. Priebe (8/97-5/00, Chair 8/99-5/00), V. Chen (8/99-7/02, Program Chair 8/99-5/00), C. Cheng (8/97-5/00), N. Lazar (8/98-8/01), W. Meiering (8/98-8/01), J. Osborne (8/99-7/02), S. Wu (8/97-5/00), Y. Wu (8/98-8/01)

1998

C. Priebe (Chair, 2000), V. Chen (8/99-7/02), C. Cheng (7/97-5/00), N. Lazar (8/98-8/01), W. Meiring (8/98-8/01), N. Raghavan (8/96-8/99), K. Viraswami (8/96-8/99), S. Wu (7/97-5/00), Y. Wu (8/98-8/01)

1997

M. Chen (1999), C. Cheng (2000), M. Clyde (1998), N. Hengartner (1998), C. Priebe (2000), N. Raghavan (1999), K. Viraswami (1999), L. Wolfson (1998), S. Wu (2000)

1996

S. Huzurbazar (Chair, 1997), M. Chen (1999), M. Clyde (1998), K. Gerow (1997), N. Hengartner (1998), A. Huzurbazar (1997), N. Raghavan (1999), K. Viraswani (1999), L. Wolfson (1998)

1995

S. Huzurbazar (Chair, 1997), M. Clyde (1998), K. Gerow (1997), M. Hansen (1996), J. Helterbrand (1996), N. Hengartner (1998), A. Huzurbazar (1997), P. Mueller (1996), L. Wolfson (1998), H. Yu (1996)

1994

E. Chow (1995), J. Helterbrand (1996), M. Hansen (1996), M. S. McPeek (1995), P. Mueller (1996), N. Pal (1995), X. Shen (1995), H. Yu (1996)

1993 E. Chow (1995), N. Pal (1995), M. S. McPeek (1995), X. Shen (1995), E. Slate (1994)
1992

G. Alsmeyer (1993),M. Escobar (1993), I. M. Gijbels (1993), M. Markatou (1993), D. Nolan (1993), E. Slate (1994), D. N. Politis (1993), J. Tawn (1993), A. W. van der Vaart (1993), Z. Ying (1993)

1991

D. A. Nolan (chair) (1992), G. Alsmeyer (1993), J. F. Angers (1992), M. Escobar (1993), I. M. Gijbels (1993), M. Markatou (1993), M. A. Martin (1992), D. N. Politis (1992), K. M. Roeder (1992), T. N. Sriram (1992), J. Tawn (1993), A. W. van der Vaart (1993), Z. Ying (1993)

1990

D. A. Nolan (chair), N. Altman, J. F. Angers, D. Banks, D. Duffy, C. Leger, M. A. Martin, A. Owen, D. Politis, K. Roeder, T. N. Sriram, T. Stukel, Z. Ying (1992)

1989

N. S. Altman (chair), D. Banks, P. Chen, D. Duffy, J. Hardwick, C. Leger, S. M. Miller, A. Owen, J. Sconing, T. Stukel

Committee on Nominations**

**  The Chair is listed first
2022-2023 Harrison Zhou, Louigi Addario-Berry, Florentina Bunea, Sandra Cerrai, Francesca Chiaromonte, Alice Guionnet, Lihua Lei, Terry Lyons, Marianthi Markatou, Fabrizia Mealli, Elchanan Mossel, Nicole Pashley, Rajen Shah, Alessandro Rinaldo, Rocio Titiunik, Peter Hoff
2021-2022 Peter Hoff, Genevera Allen, Howard Bondell, Sayan Banerjee, Peter Bartlett, Bhaswar B. Bhattacharya, Sandrine Dudoit, Robin Gong, Eric Laber, Po-Ling Loh, Soumik Pal, Julia Palacios, Jonas Peters, Kavita Ramanan, Jaime San Martin, Tian Zheng, Yves Atchade
2020-2021 Yves Atchade, Rina Foygel Barber, Gérard Biau, Jelena Bradic, Daniele Durante, Vlada Limic, Marloes Maathuis, Kerrie Mengersen, Leonid Mytnik, Elizabeth Ogburn, Roberto Imbuzeiro Moraes Felinto de Oliveira, Victor Panaretos, Stefan Wager, Huixia Judy Wang, Fang Yao, Kai Zhang, Lei Sun
2019-2020 Lei Sun, Yves Atchade, David Blei, Arnak Dalalyan, Lutz Dumbgen, Peter Grunwald, Wilfrid Kendall, Timo Seppalainen, Anja Sturm, Amanda Turner, Eulalia Vares, Amandine Veber, Matt Wand, Ofer Zeitouni, Kai Zhang, Lea Popovic
2018-2019 Lea Popovic, Sandrine Dudoit, Lutz Duembgen, Zenghu Li, Mark Low, Ian McKeague, Mary Sara McPeek, Leonid Mytnik, Anja Sturm, Lei Sun, Amanda Turner, David van Dyk, Guenther Walther, Matt Wand, Judy Wang, Emmanuel Candes
2017-2018 Emmanuel Candes, Siva Athreya, Marie Davidian, Frank den Hollander, Po-Ling Loh, Kengo Kato, Marloes Maathuis, Elizabeth Meckes, Peter Orbanz, Lea Popovic, Gareth Roberts, Richard Samworth, Qi Man Shao, Fang Yao, Ilze Ziedins, Michael Stein
2016-2017 Michael Stein, Maury Bramson, Emmanuel Candes, Marie Davidian, Nina Gantert, Kenneth Hochberg, Takashi Kumagai, Jun Liu, Eric Moulines, Marcel Nutz, Sonia Petrone, Qi-Man Shao, Ingrid Van Keilegom, Martin Wainwright, Jane-Ling Wang, Andrew Barbour
2015-2016 Andrew Barbour, John Aston, Yoav Benjamini, Dayue Chen, Ted Cox, Haiyan Huang, Claudia Klueppelberg, Michael Kosorok, Sam Kou, Claudio Landim, Regina Liu, Mark Low, Jason Schweinsberg, Michael Stein, Qiwei Yao, Christian Genest
2014-2015 Christian Genest, Andrew Barbour, Amarijt Budhiraja, Rene Carmona, Ming-Yen Cheng, Ronaldo Dias, Nina Gantert, Chris Genovese, Subhashis Ghosal, Kerrie Mengersen, Nicolai Meinshausen, Richard Nickl, Vivekananda Roy, Laurent Saloff-Coste, Linda Zhao, Marc Hallin
2013-2014 Marc Hallin, Gerard Ben Arous, Amarjit Budhiraja, Probal Chaudhuri, Dayue Chen, Raya Feldman, Pablo Ferrari, Christian Genest, Karen Kafadar, Rob Kass, Diane Lambert, Liza Levina, Gesine Reinert, Matt Wand, Tong Zhang, Tom Ligget
2012-2013 Tom Liggett, Robert Adler, Ed George, Marc Hallin, Susan Holmes, Tailen Hsing, Alan Karr, Niels Keiding, Jean-Francois Le Gall, Wei-Liem Loh, Ed Perkins, Kavita Ramanan, Gesine Reinert, Kathryn Roeder, Martin Schweizer, Mary Ellen Bock
2011-2012 Mary Ellen Bock, Martin Barlow, Jean Bertoin, Rene Carmona, George Casella, Nancy Flournoy, Susan Holmes, Don L. McLeish, James Norris, Peihua Qiu, Kavita Ramanan, Alain-Sol Sznitman, Maria Eulalia Vares, Naisyin Wang, Qiwei Yao, Rick Durrett
2010-2011 Rick Durrett, Adelchi Azzalini, Susie Bayarri, Anthony Davison, Miki Donoho, Ben Hambly, Xihong Lin, Mathew Penrose, Qi-Man Shao, Gordon Slade, Mary Thompson, Michael Titterington, Sara van der Geer, Jane-Ling Wang, John Wierman, Bin Yu
2009-2010 Anthony Davison, Kamanzi-wa Binyavanga, Arup Bose, Luc Devroye, Silvia Ferrari, Ursula Gather, Haya Kaspi, Helen Massam, Robin Pemantle, Jeff Rosenthal, Rolf Sundberg, Akimichi Takemura, Man-Yu Wong, Jiaan Yan, Grace Yang, Chunming Zhang
2008-2009 Grace Yang, Tony Cai, Ray Carroll, Ngai-hang Chan, Rick Durrett, Brad Efron, Irene Gijbels, Zhiming Ma, Hans-Georg Mueller, Rahul Mukerjee, Andrew Nobel, Mina Ossiander, Sofia Olhede, Tom Salisbury, Jeffrey Steiff, Larry Wasserman
2007-2008 Raymond Carroll, Probal Chaudhuri, Zhen-Qing Chen, Ming-Yen Cheng, Erhan Cinlar, Peter Craigmile, Dean Foster, Nancy Garcia, Byeong Park, Richard Sowers, Jeffrey Steif, Masanobu Taniguchi, Sara van de Geer, Grace Wahba, Anton Wakolbinger, Nancy Flournoy
2006-2007 Nancy Flournoy, N. Balakrishnan, Arup Bose, Lawrence Brown, Mu-Fa Chen, Paul Embrechts, Pablo Ferrari, P.E. Greenwood, Peter Guttorp, Xuming He, Haya Kaspi, Jean-François Le Gall, Deborah Nolan, Ed Perkins, Susan Wilson
2005-2006 Xuming He, Alessandra Rosalba Brazzale, Guido del Pino, Peter Glynn, Larry Goldstein, Andreas Greven, Geoffrey Grimmett , Chao Hsiung, Lynn Kuo, Regina Liu, Makoto Maejima, Thomas Mikosch, Rahul Muckerjee, Julia Norton, Lara Schmidt, Ruth Williams
2004-2005 Regina Liu, Martin Barlow, Maria-Jesus Bayarri, Erwin Bolthausen, Probal Chandhuri, Peter Donnelly, Iain Johnstone, Charles Kooperberg, Greg Lawler, Zhi-Ming Ma, Charles Newman, Byeong Uk Park, Victor Perez-Abreu, Ritei Shibata, Young Truong, Maria Eulalia Vares, John Robinson
2003-2004 John Robinson, Yoav Benjamini. Maury Bramson, Peter Jagers, Rob Kass, Mark Low, Xiao-Li Meng, Efstathios Paparoditis, Ed Perkins,  Judith Rousseau, Timo O. Seppalainen, Alain Sznitman, A Tsybakov, Sara van de Geer, Ruth Williams, Ching-Shui Cheng
2002-2003 Ching-Shui Cheng (Chair), Anestis Antoniadis, Martin Barlow, Yoav Benjamini, Amir Dembo, Paul Embrechts, Claudia Klueppelberg, Diane Lambert, Rich Levine, Brenda MacGibbon, Neal Madras, Charles Newman, Terry O’Neill, Rainer von Sachs, Victor Yohai, ex officio: Vijay Nair
2001-2002 Vijay Nair (Chair), Ted Chang, Ching-Shui Cheng, Victoria Chen, Jianqing Fan, Sara van de Geer, Luis Gorostiza, Ortega, Susan Holmes, Wendy Meiring, Edwin Perkins, Javier Rojo, Alain-Sol Sznitman, Luke Tierney, Susan Wilson, Wing Hung Wong, Marjorie Hahn.  (All terms expire on 8/02)
2000-2001

Marjorie Hahn, George Casella, Anne Chao, Louis Chen, Guido del Pino, Hans Foellmer, Soren Johansen, Terry Lyons, Vijay Nair, Guy Nason, Claudia Neuhauser, Susan Pitts, Tore Schweder, Miron Straf, Jef Teugels; ex-officio: Jon Wellner. (All terms expire on 8/6/2001)

1999

Jon Wellner, Alicia Carriquiry, Cindy Christiensen, Dennis Cook, Donald Dawson, Sara van de Geer, Basilis Gidas, Wilfrid S. Kendall, Sally Morton, Bill Strawderman, Mike Titterington, Howell Tong, Aad van der Vaart, Marty Wells, Alan Welsh; ex-officio: Ed George

1998

Ed George, F. Jay Breidt, Ronald Butler, Michael Cohen, Gauri Datta, Marie Davidian, Amir Dembo, Prem Goel, Neils Keiding, Deborah Nolan, David Pollard, Thomas Severini, William Sudderth, Mary Thompson, Ishay Weissman; ex-officio: Sandy Zabell

1997

Sandy Zabell, Naomi Altman, Elja Arjas, Colleen Cutler, Dipak Dey, Malay Ghosh, Fred Huffer, Snehalata Huzurbazar, Nicholas Jewell, Ker-Chau Li, Peter McCullagh, Victor Perez-Abreu,Stephen Samuels, Ib Michael Skovgaard, Patricia Solomon; ex-officio: Peter Guttorp

1996

Peter Guttorp, M.J. Bayarri, Louis Chen, David Findley, David Firth, Priscilla Greenwood, Alan Karr, Keith Knight, John Lehoczky, Mark Low, Gary Oehlert, Dawn Peters, Christian Robert, Hal Stern, Francoise Seillier-Moiseiwitsch

1995

D. Berry, K. Chaloner, P. Donnelly, M. Eaton,W. Eddy, N.Hjort, J. Lawless, W-Y. Loh, S. Marron, M. Ossiander, G. del Pino, S. Samuels, T. Smith, M. West, M. Zelen

1994

S. Fienberg, D. Aldous, K-S. Chan, A. Davidson, T. Ferguson, E. I. George, N. Heckman, B. MacGibbon, S. Morganthaler, A. Raftery, P. Robinson, K. Roeder, T. Sellke, A. Scott, H. Wynn

1993

N. Flournoy, A. Agresti, L. Birge, F. Goetze, R. A. Johnson, S. Lalley, S. Leurgans, Y. Ritov, R. L. Smith, M. Wells, R. J. Williams, W. H. Wong

1992

S. Cambanis, L. Billard, S. Csorgo, T. Ferguson, J. Hartigan, T. Hastie, A. Karr, H. Kuensch, R. Liu, D. Nolan, K. Oosterhoff, N. Reid, H. Rootzen, A. Smith, J. Wellner

1991

G. L. Yang, M. G. Hahn, P. Jagers, S. L. Lauritzen, Y. D. Mittal, D. A. Pierce, E. Samuel-Cahn, J. P. Shaffer, M. E. Thompson, L-J. Wei, J. V. Zidek

1990

T. P. Speed, R. J. Adler, M. E. Bock, S. R. Dalal, A. P. Dawid, R. K. Getoor, I. Guttman, N. Keiding, T. L. Lai, J. P. Lehoczky, G. D.Meeden, D. Pollard, F. Pukelsheim, M. L. Puri, G.Wahba, M. Woodroofe, G. L. Yang

1989

J. R. Rosenblatt, H. Akaike, C. B. Bell, R. J. Carroll, K. A. Doksum, R. M. Dudley, D. Duffy, D. Findley, P. G. Hall, C. C. Heyde, D. V. Hinkley, G. McDonald, R. D. Martin, Y. D. Mittal, R. A. Olshen

1988

T. G. Kurtz, R. J. Adler, T. W. Anderson, R. C. Bradley, Y. S. Chow, D. A. S. Fraser, S. Geman, T. E. Harris, N. Keiding, J. H. B. Kemperman, D. G. Kendall, K. Matusita, N. U. Prabhu, T. Robertson, N. D. Singpurwalla, M. A. Stephens, S. J. Taylor, J. W. van Ness, G. L. Yang

1987

C. F. Wu, H. Akaike, R. Carroll, A. Dawid, P. Hall, J. Kettenring, T. Kurtz, D. Lambert, P. Purdue, J. N. K. Rao, T. Speed, R. Thisted, B. Trumbo, W. van Zwet, S. Zabell

1986

D. Ylvisaker, D. Aldous, O. E. Barndorff-Nielsen, E. Cinlar, A. P. Dawid, R. M. Dudley, W. J. Hall, T. L. Lai, C. L. Mallows, S. L. Portnoy, J. W. Pratt, M. B. Priestley, S. M. Stigler, C. J-F. Wu, J. V. Zidek

1985

L. J. Gleser, J. Bather, S. W. Greenhouse, B. Jennrich, W. Klonecki, T. L Lai, G. Lorden, M. Pagano, S. Resnick, E. Samuel-Cahn, P. K. Sen, C. Stone, M. Woodroofe, S. Zacks, J. Zidek

1984 F. Anscombe, R. L. Anderson, S. M. Berman, S. Blumenthal, C. Derman, M. Dwass, L. Gleser, M. Halperin, A. Siegel, D. L. Wallace, N. D. Ylvisaker
1983

E. L. Scott, D. A. Darling, R. Durrett, R. M. Dudley, L. H. Koopmans, H. Chernoff, P. K. Sen, P. Greenwood, E. N. Torgensen, J. A. Hartigan, H. A. David

1982

R. Pyke, J. Berger, L. D. Brown, D. Cox, S. Haberman, M. Hollander, G. B. Kallianpur, J.R. Rosenblatt, R. Sering, D. Siegmund, G. C. Tiao, W. van Zwet, R. Welsch

1981

C. Mallows, D. J. Bartholomew, R. Beran, P. Bloomfeld, E. Cinlar, A. P. Dempster, V. Fabian, J. Gani, J. Gastwirth, J. B. Kadane, H. Kesten, T. G. Kurtz, T. M. Liggett, D. V. Lindley, S. Stigler, G. Wahba

1980

R. Farrell, R. R. Bahadur, R. Carroll, D. Chapman, K. L. Chung, J. Cornfeld, M. Csorgo, K. R. Gabriel, R. Gnanadesikan, C. C. Heyde, W. Hoeffding, P. J. Huber, N. Keiding, J. Neveu, Y. Rinott, S. Stigler, C. Stone, M. Woodroofe

1979 A. M. Herzberg, D. Blackwell, D. J. Daley, H. A. David, B. Epstein, J. Fabius, D. Gilford, S. W. Greenhouse, S. S. Gupta, W. Kruskal, E. Parzen, J. W. Pratt, P. S. Puri, E. N. Torgensen, I. Vincze, W. G. Warren, G. L. Yang
1978

T. S. Ferguson, G. A. Barnard, O. E. Barndorff-Nielsen, C. B. Bell, B. Efron, A. T. James, G. P. Patil, R. Pyke, D A. Sprott, M. Zelen

1977

W. J. Hall, R. Beran, J. Berger, M. E. Bock, E. Cinlar, J. K. Ghosh, P. Greenwood, J. Hoffman-Jorgensen, D. L. Inglehart, N. Jain, K. Krickeberg, T. L. Lai, C. N. Morris, P. Ney, E. Samuel-Cahn, G. Wahba

Committee on Professional Conduct

2021-2022 Regina Liu, Chris Burdzy, Kerrie Mengersen, Christian Robert, Yan Yu, David Nualart, Nicholas Jewel
2020-2021 Susan Murphy, Regina Liu, Kavita Ramanan, Nick Jewell, Kerrie Mengersen, Christian Robert, Yan Yu

Committee on Publications

2022-2023 Bodhisattva Sen, Masha Gordina, Marten Wegkamp, Kavita Ramanan, Qi-Man Shao, Alice Guionnet, Ji Zhu, Enno Mammen, Lan Wang, Sonia Petrone, Robert Keener, Jiashun Jin
2021-2022 Masha Gordina, Tilmann Gneiting, Bodhisattva Sen, Kavita Ramanan, Qi-Man Shao, Christophe Garban, Alice Guionnet, Ji Zhu, Enno Mammen, Lan Wang, Sonia Petrone, Robert Keener, Zhengjun Zhang
2020-2021 Marianna Pensky, Tilmann Gneiting, Thomas Lee, Francois Delarue, Peter Friz, Amir Dembo, Karen Kafadar, Richard Samworth, Ming Yuan, Sonia Petrone, Robert Keener, Zhengjun Zhang
2019-2020 Thomas Lee, John Lafferty, Marianna Pensky, Francois Delarue, Peter Friz, Amir Dembo, Karen Kafadar, Richard Samworth, Ming Yuan, Cun-Hui Zhang, T.N. Sriram, Zhengjun Zhang
2018-2019 Thomas Lee, John Lafferty, Marianna Pensky, Francois Delarue, Peter Friz, Amir Dembo, Karen Kafadar, Richard Samworth, Ming Yuan, Cun-Hui Zhang, T.N. Sriram, Zhengjun Zhang
2017-2018 Andrew Nobel, Christian Genest, John Lafferty, T.N. Sriram, Ed George, Tailen Hsing, Tilmann Gneiting, Vlada Limic, Cun-Hui Zhang, Zhengju Zhang, Bálint Tóth, Amir Dembo
2016-2017 Andrew Nobel, Christian Genest, John Lafferty, T.N. Sriram, Ed George, Tailen Hsing, Tilmann Gneiting, Vlada Limic, Cun-Hui Zhang, Zhengju Zhang, Bálint Tóth, Maria Eulalia Vares
2015-2016 Andrew Zhou, Christian Genest, Andrew Noble, T.N. Sriram, Anirban DasGupta, Peter Green, Jean Opsomer, Maria Eulalia Vares, Tilmann Gneiting, Bálint Tóth, Ed George, Tailen Hsing
2014-2015 Erwin Bolthausen, Andrew Zhou, T.N. Sriram, Anirban DasGupta, Peter Green, Jean Opsomer, Maria Eulalia Vares, Peter Hall, Runze Li, Stephen Feinberg, Timo Seppäläinen
2013-2014 Christian Robert, Erwin Bolthausen, Andrew Zhou, T.N. Sriram, Anirban DasGupta, Peter Green, Jean Opsomer, Chris Burdzy, Peter Hall, Runze Li, Stephen Feinberg, Timo Seppäläinen
2012-2013 Christian Robert, Maria Eulalia Vares, Erwin Bolthausen, Michael Phelan, Tony Cai, Peter Buehlmann, Bradley Efron, Dimitris Politis, Jon Wellner, Jean Opsomer, Andrew Barbouri, Chris Burdzy
2011-2012 Steve Lalley, Maria Eulalia Vares, Christian Robert, Michael Phelan, Tony Cai, Peter Buehlmann, Bradley Efron, Dimitris Politis, Jon Wellner, Jean Opsomer, Andrew Barbouri, Ofer Zeitouni
2010-2011 Ofer Zeitouni, Sam Kou, Steve Lalley, Maria Eulalia Vares, Michael Phelan, Tony Cai, Peter Buehlmann, Bradley Efron, Xuming He, David Madigan, Jean Opsomer, Andrew Barbouri
2009-2010 Sam Kou, Hira Koul, Steve Lalley, Michael Phelan, Anibar das Gupta, Bernard Silverman, Susan Murphy, Bradley Efron, Xuming He, David Madigan, Yuval Peres, Ofer Zeitouni, Rong Chen
2008-2009 Robert Adler, Michael Phelan, Anibar das Gupta, Bernard Silverman, Susan Murphy, Bradley Efron, Hira Koul, Xuming He, David Madigan, Rong Chen, Sam Kou, Yuval Peres, Ofer Zeitouni
2007-2008 Robert Adler, Michael Phelan, Xuming He, David Madigan, Rong Chen, John Einmahl, Ed Waymire, Gregory F. Lawler, Anthony Davison, Bernard Silverman, Susan Murphy, Bradley Efron, Hira Koul
2006-2007 Robert Adler, Anthony Davison, Bradley Efron, John Einmahl, Ed George, Xuming He, Gregory F. Lawler, Susan Murphy, Michael Phelan, Paul Shaman, Bernard Silverman, Jiayang Sun, Ed Waymire, Yi-Ching Yao
2005-2006 Paul Shaman, John Einmahl, Ruth Williams, Yi-Ching Yao, Ed Waymire, Greg Lawler, Morris Eaton, Jianqing Fan, Bernard Silverman, Richard Vitale, Ed George, Michael Phelan, Jiayang Sun
2004-2005 Hans Kuensch, Ruth Williams, Yi-Ching Yao, Robert Adler, Steve Lalley, Morris Eaton, Jianqing Fan, Bernard Silverman, Rick Vitale, Ed George, Paul Shaman, Michael Phelan, Julia Norton
2003-2004 Jim Pitman, Hans Kuensch, Ruth Williams, Robert Adler, Steve Lalley, Morris Eaton, Jianqing Fan, Bernard Silverman, Rick Vitale, George Casella, Paul Shaman, Michael Phelan, Jiayang Sun
2002-2003 Brian Ripley, Jim Pitman, Hans Kuensch; ex officio: Joel Greenhouse, John Marden, Jon Wellner, Michael Phelan, Bernard Silverman, George Casella, Julia Norton, Paul Shaman, Robert Adler, Steven Lalley
2001-2002 Brian Ripley (5/00 -8/03, Chair 8/01 – 8/03), Evariste Gine (8/99 – 7/02); ex-officio: Barry Arnold (1/99-12/01), Soren Asmussen (1/00-12/02), Dipak Dey (1/98-12/01), Joel Greenhouse (1/99-12/03), Thomas Kurtz (1/00-12/02), John Marden (1/01-12/03), Julia Norton (1/98-9/04), Michael Phelan  (1/01-12/06), Richard Tweedie (1/01-6/01), Morris Eaton (6/01-12/01), Jon Wellner  (1/01-12/03), John Marden (1/01-12/03)
2000

Paul Switzer (8/98 – 8/01, Chair 5/00 – 8/01), Evariste Gine (8/99 – 7/02), Brian Ripley (5/00 -8/03); ex-officio: B. Arnold, S. Assmussen, D. Dey, L. Gleser, J. Greenhouse, T. Kurtz, J. Marden, J. Norton, M. Phelan, R. Tweedie, J. Wellner

1999

J. Marron (8/97 – 5/00, Chair 8/99 – 5/00), P. Switzer (8/98 – 8/01), E. Gine (8/99 – 7/02); ex-officio: B. Arnold, S. Assmussen, J. Berger, D. Dey, L. Gleser, J. Greenhouse, H. Kuensch, T. Kurtz, J. Norton, P. Smith.

1998

C. Burdzy (Chair, 1999), J. Marron (2000), P. Switzer (2001); ex-officio: J. Berger, S. Blumenthal, D. Dey, R. Durrett, L. Gleser, H. Kuensch, J. Norton, D. Rupert, P. Smith, Raghu Varadhan

1997

R. Tibshirani (Chair, 1998), C. Burdzy (1999), J. Marron (2000); ex-officio: J. Berger, S. Blumenthal, D. Dey, M. Donoho, R. Durrett, L. Gleser, H. Kuensch, J. Norton, D. Rupert, P. Smith, Raghu Varadhan

1996

R. Kass (Chair, 1997), R. Tibshirani (1998), C. Burdzy (1999); ex-officio: L. Brown, J. Collins, M. Donoho, Raghu Varadhan, J. Rice, D. Ruppert, P.J. Smith, P. Switzer, R. Durrett, S. Wilson

1995

B. Davis (Chair, 1996), R. Kass (1997), R. Tibshirani (1998); ex-officio: L. Brown, J. Collins, M. Donoho, J. Pitman, J. Rice, D. Ruppert, P. Smith, P. Switzer, R. Tweedie, S. Wilson; Subcommittee on Electronic Publishing: R. Tweedie (Chair), R. Kass, R. Tibshirani; Subcommittee for E-Probability Journal: B. Davis (Chair), J. Pitman, L. Brown

1994

W. Strawderman (chair, 1995), B. Davis (1996), R. Kass, (1997); ex-officio: L. Brown, J. Collins, P. J. Smith, J. Pitman, J. Rice, D. Ruppert, R. Tweedie, S. Wilson, P. Switzer

1993

M. D. Perlman (1994), W. Strawderman (1995), B. Davis (1996); ex-officio: J. Collins, P. J. Smith, J. Pitman, D. Ruppert, R. Tweedie, M. Woodroofe, S. Wilson, R. E. Kass

1992

H. Kesten (1993), M. D. Perlman (1994); W. Strawderman (1995); ex-officio: R. L. Berger, B. Davis, R. J. Sering, R. Smythe, J. M. Steele, M. Woodroofe, S. Wilson members for AP: R. Dudley, G. Lawler

1991

D. A. Berry (chair, 1992), H. Kesten (1993), M. D. Perlman (1994); ex-officio: R. L. Berger, B. Davis, I. M. Johnstone, R. J. Sering, R. Smythe, J. M. Steele, G. P. H. Styan, M. Woodroofe; ad-hoc on electronic publishing: W. S. Cleveland, W. F. Eddy; ad-hoc on production costs: Patrick Kelly, Jose Gonzalez

1990

R. Pyke (chair), D. A. Berry, H. Kesten; ex-officio: A. Cohen, R. L. Berger, B. Davis, C. N. Morris, R. J. Sering, R. Smythe, J. M. Steele, G. P. H. Styan

1989 J. O. Berger (chair), D. A. Berry, R. Pyke; ex-officio: A. Cohen, R.L. Berger, L. Billard, C. N. Morris, P. E. Ney, R. J. Sering, P. Shaman, J. M. Steele, G. P. H. Styan
1988

J. Gani (chair), P. Ney, J. Berger; ex-officio: W. van Zwet, M. DeGroot, S. Gupta, G. Styan, L. Billard, P. Shaman

1987

R. Berk (chair), P. Ney, J. Gani; ex-officio: T. Liggett, W. van Zwet, M. DeGroot, S. Gupta, G. Styan, L. Billard, P. Shaman

1986

M. L. Eaton (chair), R. Berk, P. Ney; ex-officio: T. Liggett, W. Guenther, W. van Zwet, R. Johnson, S. Gupta, P. Shaman

1985

W. Pruitt (chair), M. L. Eaton, R. Berk; ex-officio: T. Liggett, W. Guenther, M. Perlman, R. Johnson, S. Gupta, P. Goel

1984

T. Kurtz (chair), W. Pruitt, M. L. Eaton; ex-officio: H. Kesten, W. Guenther, M. Perlman, R. Johnson, S. Gupta, P. Goel

1983

T. Kurtz (chair), M. L. Eaton, W. Pruitt; ex-officio: H. Kesten, W. Guenther, M. Perlman, R. Johnson, J. Rustagi, S. Gupta

1982

M. Zelen (chair), M. Perlman; ex-officio: H. Kesten, W. Guenther, D. Hinkley, R. A. Johnson, J. Rustagi

1981

P. E. Ney (chair), M. Perlman, M. Zelen; ex-officio: R. Dudley, W. Guenther, D. Hinkley, R. A. Johnson

1980

A. Cohen (chair), P. Ney, M. Zelen; ex-officio: R. M. Dudley, W. L. Harkness, R. G. Miller, D. Truax, D. Feldman

1979

A. Cohen (chair), W. Kruskal, P. Ney; ex-officio: R. M. Dudley, W. L. Harkness, R. G. Miller, D. Truax, D. Feldman

1978

D. R. Brillinger (chair until January 1978), T. S. Ferguson (chair from January 1978), W. Kruskal, A. Cohen; ex-officio: P. Billingsley, W. L. Harkness, R. G. Miller, D. Truax, D. Feldman

1977

L. D. Brown (chair), T. S. Ferguson, D. Brillinger; ex-officio: P. Billingsley, W. L. Harkness, R. G. Miller, D. Truax, D. Feldman

Committee to Select Administrative Officers

(chair of each committee is listed first until 1998. As of 1999, we list the terms of each member and the term during which each member chairs the committee)
2021-2022 Peter Song, Aurore Delaigle, Rodrigo Banuelos
2020-2021 Peter Song, Donald van Deventer, Aurore Delaigle
2019-2020 Larry Wasserman, Donald van Deventer, Aurore Delaigle
2018-2019 Marten Wegkamp, Larry Wasserman, Donald van Deventer
2017-2018 Rong Chen, Marten Wegkamp, Larry Wasserman
2016-2017 Gesine Reinert, Rong Chen, Marten Wegkamp
2015-2016 Natalia Bochkina, Gesine Reinert, Rong Chen
2014-2015 Jim Rosenberger, Natalia Bochkina, Gesine Reinert
2013-2014 Andrew Nobel, Jim Rosenberger, Natalia Bochkina
2012-2013 Wolfgang Polonik, Andrew Nobel, Jim Rosenberger
2011-2012 Alicia Carriquiry, Wolfgang Polonik, Andrew Nobel
2010-2011 Nancy Reid, Alicia Carriquiry, Wolfgang Polonik
2009-2010 Nancy Reid, Alicia Carriquiry, Yazhen Wang
2008-2009 Nancy Reid, Julia Norton, Yazhen Wang
2007-2008 Jun Liu, Julia Norton, Yazhen Wang
2006-2007 Thomas Sellke, Jun Lui, Julia Norton
2005-2006 David Scott (Chair), Thomas Selke, Jun Liu
2004-2005 Miriam Donoho, David Scott, Thomas Selke
2003-2004 Roger Berger, Miriam Donoho, David Scott
2002-2003 Kathryn Roeder, Roger Berger, Miriam Donoho
2001-2002 Jessica Utts (8/99-7/02, Chair 8/01-7/02), Roger Berger (8/01-7/04), Kathryn Roeder (5/00-8/04)
2000-2001

Jessica Utts (8/99-7/02, Chair 8/01-7/02), Paul Shaman (8/99-8/01, Chair 5/00-8/01), Kathryn Roeder (5/00-8/03)

1999

J. Lehoczky (Chair 8/99-5/00), P. Shaman (8/99 – 8/01, Chair 5/00-8/01), J. Utts (8/99-7/02, Chair 8/01-7/02)

1998 I. Johnstone, J. Pitman, J. Lehoczky
1997 S. Gupta, I. Johnstone, J. Pitman
1996 S. Gupta, J. Thompson, I. Johnstone
1995 S. Gupta, C-F. J. Wu, J. Thompson
1994 R. Elashoff, C-F. J. Wu, J. Thompson; ad hoc members: P. Smith, M. Woodroofe
1993 F. J. Samaniego, R. Elashoff, C-F. J. Wu
1992 J. Rustagi, F. J. Samaniego, R. Elashoff
1991 N. D. Singpurwalla, J. Rustagi, F. J. Samaniego
1990 W. J. Hall, J. Rustagi, N. D. Singpurwalla
1989 J. Rolph, W. J. Hall, N. D. Singpurwalla
1988 W. Harkness, E. Wegman, J. Rolph
1987 P. Goel, W. Harkness, E. Wegman
1986 S. Geisser, P. Goel, W. Harkness
1985 S. Geisser, P. Goel, W. Harkness
1984 D. L. Burkholder, G. Lorden, S. Geisser
1983 S. E. Fienberg, D. L. Burkholder, G. Lorden
1982 G. K. Bhattacharya, D. L. Burkholder, S. E. Fienberg, G. Lorden
1981 E. L. Scott, G. K. Bhattacharya, S. E. Fienberg
1980 D. L. Burkholder, E. Scott, G. K. Bhattacharya
1979  F. Mosteller, D. L. Burkholder, E. L. Scott
1978 L. LeCam, F. Mosteller, D. L. Burkholder
1977

R. C. Bose, L. LeCam, F. Mosteller

Committee to Select Editors

**  The Chair is listed first
2021-2022 Xuming He, Ying Nian Wu, Pablo Ferrari, Yufeng Liu, Ben Hansen
2020-2021 Xuming He, Jun Yan, Ying Nian Wu, Daniela Witten, Annie Peiyong Qu, Sara van der Geer, Richard Nickl, Sourav Chatterjee, Victor Paneretos, Diana Gillooly, Tailen Hsing, George Michailidis
2019-2020 Gesine Reinert, Jun Yan, Ying Nian Wu, Leonid Mytnik, Giovanni Peccati, Diana Gillooly, Eric Kolaczyk, Runze Li
2018-2019 Mathis Drton, Gesine Reinert, Yan Jun, Peter Green, Paul Switzer, Yan Yu, Donald Richards, Diana Gillooly, Taps Maiti
2017-2018 Harrison Zhou, Mathis Drton, Gesine Reinert, Timo Seppäläinen, Jonathan Mattingly, Peter Diggle, Karen Kafadar, Lutz Duembgen, Ken Lange, Robert Tibshirani, Diana Gillooly
2016-2017 Harrison Zhou, Marek Biskup, Mathis Drton, Jean Bertoin, Ofer Zeitouni, Xiao-Li Meng, Alan Agresti, Diana Gillooly
2015-2016 Harrison Zhou, Kathryn Roeder, Marek Biskup, Regina Liu, Chris Genovese, Marloes Maathuis, Dimitris Politis, Lutz Duembgen, Francisco Samaniego, Ralph Neininger, Tze Lai
2014-2015 Kathryn Roeder, Aad van der Vaart, Marek Biskup, Ralph Neininger, Tze Lai, Donald Geman, Claudia Klueppelberg, Liza Levina, Martin Wainwright, Michael L. Stein, Mary Ellen Bock
2013-2014 Tom Kurtz, Aad van der Vaart, Kathryn Roeder, Alain-Sol Sznitman, David Aldous, Steve Lalley, Sofia Olhede
2012-2013 Tom Kurtz, Harrison Zhou, Aad van der Vaart, David Madigan, Peter Diggle, David Aldous, Xuming He, Peter McCullagh, Sudipto Banerjee
2011-2012 René Carmona, Nicholas Jewell, Susan Murphy, Anthony Davison, Peter Green, Richard Durrett, Rob Kass, Harrison Zhou, Tom Kurtz
2010-2011 Uwe Einmahl, Rob Kass, Harrison Zhou, Tom Kurtz, Steve Lalley
2009-2010 Peter Bickel, Uwe Einmahl, Rob Kass, Richard Durrett, Tom Kurtz
2008-2009 Hans Kuensch, Peter Bickel, Uwe Einmahl
2007-2008 Steve Lalley, Amir Dembo, Hans Kuensch, Peter Bickel
2006-2007 Soren Asmussen, Steve Lalley, Hans Kuensch
2005-2006 Bin Yu, Steve Lalley, Soren Asmussen, LNMS Adhoc: Wing Wong, Claudia Klueppelberg; AOS Adhoc: Diane Lambert, Hans Kuensch; AAS Adhoc: Philip Dawid, David Madigan
2004-2005 Dipak Dey, Soren Asmussen, Bin Yu, AAP Adhoc: Maury Bramson, Rick Durrett; AOP Adhoc Alain-Sol Sznitman, SRS Varadhan; Web Adhoc Susan Holmes, Jiahua Chen
2003-2004 Michael Steele, Dipak Dey, Bin Yu. Bulletin Adhoc: Susan Holmes; STS Adhoc: Tony Cai
2002-2003 Michael Steele (8/01-7/04, Chair 8/02-8/03), Tony Cai (5/00 – 8/03), Dipak Dey (8/02-7/05); AOS Adhoc: David Siegmund, Iain Johnstone
2001-2002 Michael Steele (8/01-7/04, Chair 8/02-8/03), Ching-Shui Cheng (8/99-7/02), Tony Cai (5/00 – 8/03) Ad-hoc for IMS Web Search: Guy Nason, Brian Yandell, Tony Cai, Michael Steele
2000-2001

J. Pitman (8/98-8/01, Chair 5/00-8/01), T. Cai (5/00-8/03), Ching-Shui Cheng (8/99-7/02) Ad-hoc for Annals of Statistics: Ching-Shui Cheng (Chair), L. Brown, A. Buja, P. Groeneboom, S. Stigler Ad-hoc for The IMS Bulletin: J. Pitman (Chair), J. de Leeuw, N. Fisher; ad-hoc for Statistical Science R. Stine (Chair), D. Brillinger, P. Switzer

1999

R. Stine (8/97 – 5/00, Chair 8/99 – 5/00), J. Pitman (8/98 – 8/01), Ching-Shui Cheng (8/99 – 7/02); ad-hoc for Annals of Statistics: Ching-Shui Cheng (Chair), L. Brown, A. Buja, P. Groeneboom, S. Stigler; ad-hoc for The IMS Bulletin: J. Pitman (Chair), J. de Leeuw, N. Fisher; ad-hoc for Statistical Science R. Stine (Chair), D. Brillinger, P. Switzer

1998

W.F. Eddy (1999), R. Stine (2000), J. Pitman (2001); ad-hoc for LNMS: W. Strawderman, J. Utts; ad-hoc for Annals of Applied Probability: D. Aldous, R. Tweedie; ad-hoc for Annals of Probability: R. Pyke, R. Williams; ad-hoc for Web Editor: M. Donoho, P. Trumbo

1997

J.M. Steele (1998), W.F. Eddy (1999), R. Stine (2000)

1996

H. Kesten (1997), J.M. Steele (1998), W.F Eddy (1999); ad hoc for Annals of Statistics: H. Kesten, G. Casella, D. Siegmund, A. Cohen; ad hoc for Statistical Science: J.M. Steele, Carl Morris, Vijay Nair; ad hoc for IMS Bulletin: W.F Eddy, George Styan

1995

M. Perlman (1996), H. Kesten (1997), J. M. Steele (1998); ad hoc members for The Annals of Probability: H. Kesten, R. Getoor, C. Newman, M. Pinsky; ad hoc members for The Annals of Applied Probability: J. M. Steele, D. Aldous, A. Harrison, S. Resnick; ad hoc members for the Web Editor: T. Hastie, D. Donoho

1994

R. Carroll (1995), M. Perlman (1996), H. Kesten (1997); ad hoc members to select IMS Bulletin Editor: R. Lockhart (1995), P. Shaman (1995)

1993

Committee to select the Annals of Statistics editors: M. D. Perlman (1966), R. Carroll (1995), ad hoc: W. van Zwet, D. Ylvisaker. Committee to select Statistical Science editor: M. R. Leadbetter (1994), ad hoc: C. Morris, S. Geisser

1992

P. J. Bickel (1993), M.R. Leadbetter (1994), R. Carroll (1995); ad hoc members to select LNMS editor: R. Dudley, S. Gupta; ad hoc members to select AP editor: R. Dudley, G. Lawler; ad hoc members to select AAP editor: P. Ney, S. Resnick

1991

M. E. Bock, P. J. Bickel (1993) , M. R. Leadbetter (1994)

1990 M. E. Bock, L. D. Brown, J. H. B. Kemperman
1989 J. H. B. Kemperman, O. E. Barndorff-Nielsen, M. E. Bock, D. R. Cox
1988 W. Strawderman, D. Moore; ad hoc member: M. H. DeGroot
1987 M. Sharpe, W. Strawderman, D. Moore; ad hoc members to select Annals of Probability editor: P. Billingsley, D. Burkholder
1986 D. R. Truax, M. Sharpe, W. Strawderman; ad hoc members to select a Bulletin editor: D. Feldman, I. Olkin
1985 D. R. Truax, M. G. Hahn, W. Strawderman
1984 W. Z. Birnbaum, M. G. Hahn, D. R. Truax
1983 W. Z. Birnbaum, M. G. Hahn, D. R. Truax
1982 C. Stone, Z. W. Birnbaum, W. Kruskal
1981 J. A. Hartigan, W. Kruskal, C. J. Stone
1980 I. Olkin, J. A. Hartigan, W. Kruskal
1979 B. Efron, I. Olkin, J. A. Hartigan
1978 R. J. Sering, B. Efron, I. Olkin
1977

J. F. C. Kingman, B. Efron, R. J. Sering

Committee on Short Courses and Short Meetings

2012-2015 Peter Hall, David Siegmund

Committee On Special Lectures

**  The Chair is listed first
2021-2022 Jianqing Fan, Jim Hobert, Xuming He, Matt Wand, Po-Ling Loh, Sayan Banerjee, Liza Levina, Jeremy Quastel, Frederi Viens, Lan Wang, Ji Zhu, Sonia Petrone, Christophe Garban, Alice Guionnet, Lan Wang, Enno Mammen, Kavita Ramanan, Qiman Shao, Annie Qu
2020-2021 Jianqing Fan, Jiayang Sun, Xuming He, Matt Wand, Po-Ling Loh, Amarjit Budhiraja, Sandra Cerrai, Richard Samworth, Karen Kafadar, Sonia Petrone, Christophe Garban, Alice Guionnet, Francois Delarue, Peter Friz, Ming Yuan
2019-2020 Ramon van Handel, Rami Atar, Sandra Cerrai, Jiayang Sun, Jim Hobert, Xuming He, Karen Kafadar, Matt Wand, Richard Samworth, Cun-Hui Zhang, Amir Dembo, Francois Delarue, Peter Friz, Ming Yuan
2018-2019 Helene Massam, Christina Goldschmidt, Ramon van Handel, Rami Atar, Sandra Cerrai, Jiayang Sun, Jim Hobert, Richard Samworth, Cun-Hui Zhang, Amir Dembo, Francois Delarue, Peter Friz, Ming Yuan
2017-2018 Nicolai Meinshausen, John Lafferty, Grace Wahba, Christina Goldschmidt, Helene Massam, Ramon van Handel, Rami Atar, Zhen-Qing Chen, Ed George, Tailen Hsing, Tilmann Gneiting, Cun-Hui Zhang, Amir Dembo, Bálint Tóth, Judith Rousseau
2016-2017 Nicolai Meinshausen, Jean-François Le Gall, Cun-Hui Zhang, John Lafferty, Grace Wahba, Christina Goldschmidt, Helene Massam, Jim Dai, Kavita Ramanan, Ed George, Tailen Hsing, Tilmann Gneiting, Cun-Hui Zhang, Maria Eulalia Vares, Bálint Tóth, Judith Rousseau
2015-2016 Nancy Reid, Michael Kosorok, Jean-François Le Gall, Cun-Hui Zhang, John Lafferty, Nicolai Meinshausen, Grace Wahba, Kavita Ramanan, Jim Dai, Peter Green, Maria Eulalia Vares, Judith Rousseau, Bálint Tóth, Ed George, Tilmann Gneiting, Tailen Hsing
2014-2015 Martin Barlow, Jonathan Taylor, Martin Wainwright, Nancy Reid, Michael Kosorok, Jean-Francois, Cun-Hui Zhang, Kavita Ramanan, Jim Dai, Peter Hall, Runze Li, Stephen Fienberg, Peter Greene, Chris Burdzy, Timo Seppalainen, Judith Rousseau
2013-2014 Sylvia Richardson, Alison Etheridge, Michael Jordan, Peter Glynn, Martin Barlow, Jonathan Taylor, Martin Wainwright, Nancy Reid, Michael Kosorok, Peter Hall, Runze Li, Stephen Fienberg, Peter Greene, Chris Burdzy, Timo Seppalainen, Judith Rousseau
2012-2013 Hans Mueller, Jean Bertoin, Alison Etheridge, Michael Jordan, Sylvia Richardson, Peter Glynn, Martin Barlow, Jonathan Taylor, Martin Wainwright, Peter Hall, Runze Li, Stephen Fienberg, Jon Wellner, Chris Burdzy, Timo Seppalainen, Judith Rousseau
2011-2012 David Siegmund, Peter McCullagh, Charles Newman, Jean Bertoin, Hans Mueller, Alison Etheridge, Michael Jordan, Sylvia Richardson, Peter Glynn, Tony Cai, Peter Bühlmann, Bradley Efron, Jon Wellner, Chris Burdzy, Andrew Barbour, Guenther Walther
2010-2011 Mathias Drton, Ralf Neininger, Rebecka Jornsten, James Norris, Peter McCullagh, Charles Newman, David Siegmund, Hans Mueller, Alice Guionnet, Tony Cai, Peter Bühlmann, Bradley Efron, David Madigan, Ofer Zeitouni, Andrew Barbour
2009-2010 Marta Sanz-Sole, Peter Hall, Ralf Neininger, Rebecka Jornsten, Mathias Drton, James Norris, Peter McCullagh, Charles Newman, David Siegmund, Tony Cai, Peter Bühlmann, Bradley Efron, David Madigan, Ofer Zeitouni, Andrew Barbour
2008-2009 Maury Bramson, Andrew Nobel, Irene Gijbels, Susan Murphy, Bernard Silverman, Bradley Efron, Tony Cai, Peter Hall, Marta Sanz-Sole, David Madigan, Ralf Neininger, Rebecka Jornsten, Mathias Drton, Ofer Zeitouni, Yuval Peres
2007-2008 Regina Liu, Steffen Lauritzen, Jean-Francois Le Gall, Andrew Nobel, Maury Bramson, Irene Gijbels, Tony Cai, Peter Hall, Marta Sanz-Sole, Susan Murphy, Bernard Silverman, David Madigan, Ed Waymire, Gregory F. Lawler, Bradley Efron
2006-2007 Irene Gijbels, Maury Bramson, Probal Chaudhuri, Bradley Efron, Nicolas Hengartner, Ed George, Xiao-Li Meng, Steffen Lauritzen, Gregory F. Lawler, Jean-Francois Le Gall, Regina Liu, Susan Murphy, Andrew Nobel, Bernard Silverman, Ed Waymire, Ruth Williams
2005-2006 Maria Eulalia Vares, Rosemary A. Bailey, Probal Chaudhuri, Irene Gijbels, Xiao-Li Meng, Ed Waymire, Regina Liu, Steffen Lauritzen, Jean-Francois Le Gall, Greg Lawler, Morris Eaton, Jianqing Fan, Ed George, Andrew Nobel
2004-2005 Frank Samaniego, Rosemary Bailey, Gerard Ben Arous, Probal Chaudhuri, Irene Gijbels, Xiao-Li Meng, Maria Eulalia Vares, Ed Waymire, Zhilang Ying, Robert Adler, Steve Lalley, Morris Eaton, Jianqing Fan, Ed George, Andrew Nobel, Maury Bramson
2003-2004 Davar Khoshnevisan, Rosemary Bailey, Gerard Ben Arous, Irene Gijbels, Frank Samaniego, Alexander Tsybakov, Maria Eulalia Vares, Larry Wasserman,  Zhilang Ying, Robert Adler, Steve Lalley, Morris Eaton, Jianqing Fan, George Casella, Andrew Nobel, Maury Bramson
2002-2003 Bin Yu, Jianqing Fan, Claudia Neuhauser, Davar Khoshnevisan, Alexander Tsybakov, Larry Wasserman, Zhiliang Ying, Frank Samaniego, Gerard Ben Arous; ex-officio: John Marden, Jon Wellner, George Casella, Robert Adler, Steven Lalley, Hemant Ishwaran
2001-2002 Ruth Williams (Chair 8/01-7/02), Jianqing Fan, Malay Ghosh, Davar Khoshnevisan, Claudia Neuhauser, Bill Sudderth, Alexander Tsybakov, Larry Wasserman, Bin Yu, ex-officio: Soren Asmussen, Thomas Kurtz, John Marden, Jon Wellner, George Casella, Susan Holmes
2000

A. Karr (8/98 – 8/01, Chair, 5/00 – 8/01), J. Fan (5/00 – 8/03), S. Geman (8/98 – 8/01), M. Ghosh (8/99 – 7/02), S. Keller-McNulty (8/98 – 8/01), C. Neuhauser (5/00 – 8/03), W. Sudderth (8/99 – 7/02), R. Williams (8/99 – 7/02), B. Yu (5/00 – 8/03); ex-officio: S. Assmussen (1/00 – 12/02), T. Kurtz (1/00 – 12/02), J. Marron (1/01 – 12/02), S. Murphy (5/00 – 8/03), R. Tweedie (1/01 – 6/01), M. Eaton (7/01 – 12/01), J. Wellner (1/01 – 12/02)

1999

M. Wells (8/97 – 5/00, Chair 8/99 – 5/00), A. Cutler (8/97 – 5/00), A. Owen (8/97 – 5/00), S. Geman (8/98 – 8/01), S. Keller-McNulty (8/98 – 8/01), A. Karr (8/98 – 8/01), M. Ghosh (8/99 – 7/02), W. Sudderth (8/99 – 7/02), R. Williams (8/99 – 7/02); ex-officio: S. Assmussen (1/00 – 12/02), J. Berger (1/98 – 12/00), L. Gleser (1/98 – 12/00), H. Kuensch (1/98 – 12/00), T. Kurtz (1/00 – 12/02), B. Lindsay (8/97 – 5/00)

1998

J. Ghosh (1999), G. Grimmett (1999), R. Tibshirani (1999), A. Cutler (2000), A. Owen (2000), M. Wells (2000), S. Geman (2001), S. Keller-McNulty (2001), A. Karr (2001); ex-officio: J. Berger, C. Burdzy, R. Durrett, L. Gleser, H. Kuensch, B. Lindsay, Raghu Varadhan

1997

R. Smith (1998), D. Chang (1998), D. Lambert (1998), J. Ghosh (1999), G. Grimmett (1999), R. Tibshirani (1999), A. Cutler (2000), A. Owen (2000), M. Wells (2000); ex-officio: J. Berger, R. Durrett, L. Gleser, H. Kunsch, B. Lindsay, Raghu Varadhan

1996

E. Waymire (1997), J. Rao (1997), T. Speed (1997), D. Chang (1998), D. Lambert (1998), R. Smith (1998), J. Ghosh (1999), G. Grimmett (1999), R. Tibshirani (1999); ex-officio: L. Brown, S. Varadhan, J. Rice, P. Switzer, R. Durrett, J. Wellner

1995

B. Lindsay (1996), T. Kurtz (1996), M. Stein (1996), J. N. K. Rao (1997), T. Speed (1997), E. Waymire (1997), D. Chang (1998), D. Lambert (1998), R. L. Smith (1998); ex-officio: L. Brown, J. Pitman, J. Rice, P. Switzer, R. Tweedie, J. Wellner

1994

T. Speed (1997), R. Durrett (1995), N. Laird (1995), R. Olshen (1995), T. G. Kurtz (1996), B. G. Lindsay (1996), M. L. Stein (1996), J. Rao (1997), E. Waymire (1997); ex-officio: L. Brown, D. Griffeath, J. A. Wellner, J. Pitman, J. Rice, P. Switzer, R. Tweedie

1993

D. L. Donoho (1994), P. Embrechts (1994), J. Sacks (1994), N. Laird (1995), R. Durrett (1995), R. Olshen (1995), T. G. Kurtz (1996), B. G. Lindsay (1996), M. L. Stein (1996); ex-officio: M. Woodroofe, J. Pitman, R. E. Kass, R. Tweedie, I. M. Johnstone, D. Griffeath

1992

S. P. Lalley (1993), D. L. Donoho (1994), N. Laird (1995), R. Durret (1995), P. Embrechts (1994), R. D. Gill (1993), P. Groeneboom (1993), R. Olshen (1995), J. Sacks (1994); ex-officio: M. Woodroofe, B. Davis, R. E. Kass, J. M. Steele, I. M. Johnstone, M. G. Hahn

1991

M. D. Perlman (1992), P. Diaconis (1992), D. L. Donoho (1994), P. Embrechts (1994), R. D. Gill (1993), P. Groeneboom (1993), S. P. Lalley (1993), N. Reid (1992) J. Sacks (1994); ex-officio: M. Woodroofe, B. Davis, R. E. Kass, J. M. Steele, I. M. Johnstone, M. G. Hahn

1990

J. Rice, L. Brown, P. Diaconis, R. Gill, P. Groenboom, S. Lalley, M. Perlman, N. Reid, R. Smith; ex-officio: R. Kass

1989

L. D. Brown, A. Dawid, P. Diaconis, R. Kass, M. Perlman, N. Reid, J. Rice, A. F. M. Smith, R.L. Smith; ex-officio: L. Billard, A. Cohen, C. Morris, P. Ney, N. Prabhu, J. M. Steele

1988

A. F. M. Smith, R. Bahadur, O. E. Barndorff-Nielsen, A. Dawid, D. Griffeath, M. Hahn, R. Kass, B. Silverman, J. Zidek

1987

D. Hinkley, R. Bahadur, O. E. Barndorff-Nielsen, A. Dawid, D. Griffeath, M. Hahn, R. Kass, G. Meeden, B. Silverman, J. Zidek

1986 J. Sacks, R. Bahadur, E. Samuel-Cahn, A. P. Dawid, D. Griffeath, I. Guttman, M. Hahn, D. Hinkley, G. Meeden
1985

D. Hanson, A. P. Dawid, I. Guttman, D. Hinkley, N. Jain, G. Meeden, J. Sacks, R. Wijsman,

1984

T. E. Harris, D. Hanson, N. Jain, J. Sacks, R. Wijsman; ex-officio: H. Kesten, M. Perlman, R. Johnson, B. Trumbo

1983

P. Diaconis, D. Hanson, T. E. Harris, N. Jain, C. Mallows, J. Sacks, R. Wijsman; ex-officio: H. Kesten, M. Perlman, R. A. Johnson, B. Trumbo

1982

C. Morris, J. Cohen, P. Diaconis, T. Harris, C. Mallows, E. Spjotvall, C-F. Wu; ex-officio: H. Kesten, D. Hinkley, R. A. Johnson, H. Park

1981 P. Bloomfeld, P. Diaconis, T. Liggett, C. Mallows, C. Morris, C-F. Wu; ex-officio: R. Dudley, D. Hinkley
1980

D. S. Moore, P. Bloomfeld, P. J. Huber, T. Liggett, C-F. Wu; ex-officio: R. Dudley, W. Harkness, R. Miller, H. Park

1979

J. Sethuramen, P. Bloomfeld, P. J. Huber, T. M. Liggett, D. S. Moore, C. Morris; ex-officio: R. Dudley, W. L. Harkness, R. Miller, H. Park

1978

L. A. Shepp, P. J. Huber, F. Knight, D. S. Moore, C. Morris, J. Sethuramen; ex-officio: P. Billingsley, R. M. Elashoff, W. L. Harkness, R. Miller

1977 P. Bloomfeld, S. E. Fienberg, F. Knight, C. Morris, J. Sethuramen, L. Shepp; ex officio: P. Billingsley, R. M. Elashoff, W. L. Harkness, R. Miller

Committee On Travel Awards**

**  The Chair is listed first
2021-2022 Min Qian, Min Xu, Magda Peligrad
2020-2021 Debashis Mondal, Min Qian, Grace Yi
2019-2020 Debashis Mondal, Amber Puha, Min Qian
2018-2019 Amber Puha, Lea Popovic, Debashis Mondal
2017-2018 Amarjit Budhiraja, Lea Popovic, Amber Puha
2016-2017 Ji Zhu, Amarjit Budhiraja, Lea Popovic
2015-2016 Sunduz Keles, Ji Zhu, Amarjit Budhiraja
2014-2015 Sunduz Keles, Jay Rosen, Ji Zhu
2013-2014 Sonia Petrone, Jay Rosen, Sunduz Keles
2012-2013 Sonia Petrone, Gareth Roberts, Richard Sowers
2011-2012 Hani Doss, Prem Goel, Jiashun Jin, Gareth Roberts, Sonia Petrone
2010-2011 Susie Bayarri, Hani Doss, Prem Goel, Jiashun Jin, Gareth Roberts
2009-2010 Wenbo Li, Susie Bayarri, Hani Doss, Prem Goel, Jiashun Jin
2008-2009 Chao Hsiung, Susie Bayarri, Wenbo Li
2007-2008 Marina Vannucci, Chao Hsiung, Wenbo Li
2006-2007 Chao Hsiung, Victor Perez-Abreu, Marina Vannucci
2005-2006 Xuming He, Marina Vannucci, Victor Perez Abreu
2004-2005 Xuming He, Victor Perez-Abreu, Marina Vannucci
1995-2004 no activity by committee
1995 R. A. Johnson, P. Guttorp
1994 J. Rosenberger, R. A. Johnson, P. Guttorp
1993 J. Rosenberger, R. Gill, R. A. Johnson
1992 S. Samuels, R. D. Gill, J. Rosenberger
1991 G. D. Simons, R. D. Gill, S. M. Stigler
1990 G. D. Simons, S. M. Stigler

Outreach Committee

2022-2023 Ryan Tibshirani, Mladen Kolar, Genevera Allen, Aaditya Ramdas, Ali Shojaie, Annie Qu, Pragya Sur, Nicole Lazar

Subcommittee on Co-sponsorship of Meetings

2021-2022 Christian Robert, Tony Cai, Samuel Kou, Ming Yuan
2020-2021 Kerrie Mengersen, Ming Yuan, Christian Robert, Tony Cai
2019-2020 Peter Hoff, Kerrie Mengersen, Ming Yuan, Christian Robert
2018-2019 Song Xi Chen, Peter Hoff, Kerrie Mengersen, Ming Yuan
2017-2018 Kavita Ramanan, Song Xi Chen, Peter Hoff, Judith Rousseau
2016-2017 Naisyin Wang, Kavita Ramanan, Song Xi Chen, Judith Rousseau
2015-2016 Rick Durrett, Naisyin Wang, Kavita Ramanan, Judith Rousseau
2014-2015 Richard Samworth, Rick Durrett, Naisyin Wang, Judith Rousseau
2013-2014 Sandrine Dudoit, Richard Samworth, Rick Durrett, Judith Rousseau

Ad Hoc Committees

Awards

2008-2011 Terry Speed, Peter Jagers, Andrew Nobel

Annals Index

1974-1979 B. Joiner
1971-1973 A. P. Dempster
1969-1970 I. R. Savage
1960-1963 I. R. Savage

Annals Reconstructing

1970-1972 W. J. Hall

ArXiv Committee

2006-2007 Rob Tibshirani
Susan Holmes
Larry Wasserman
Don Richards

Asia Committee

2006-2007 Rong Cheng

China

2006-2007 Xuming He
Tony Cai
Zhi Geng
Zhiming Ma

Constitution Revision

1973-1974 G. J. Resnikoff
1972-1973 L. Katz

Committee on Archives

2000 Bruce Trumbo (Chair), Bill Eddy, Herbert A. David, Steve Stigler, Ingram Olkin
1984-1986 H. T. David

Committee on Publication Policies and Procedures

John Lafferty (chair)
Peter Bartlett
Steve Lalley
Richard Samworth
Martin Wainwright
Nancy Zhang

Committee to consider an IMS journal in data science

Liza Levina (chair)
John Lafferty
Gabor Lugosi
David Madigan (chair, committee on publications
Andrew Nobel
Sofia Olhede
Bin Yu

Committee to propose code of professional conduct for IMS meetings

Nick Jewell (co-chair)
Nancy Reid (co-chair)
James Carpenter
Emily Fox
Katherine Heller
Christian Robert

Directory

1974-1978 R. M. Elashoff
1968-1969 J. Van Ness

European and Satellite Meetings

1985-1986 L. Le Cam
1984-1985 F. J. Samaniego
1974-1976 O. E. Barndorff-Nielsen

Fellows Guidelines

2014-2015 Richard Davis, Haya Kaspi, Enno Mammen, Art Owen, Jane-Ling Wang

Gifts and Bequests

1977-1978 T. Robertson
1975-1977 R. F. Link
1971-1973 R. J. Lundegard

Hall Award

Terry Speed, Aurore Delaigle, Sue Wilson, Song Xi Chen, Rudy Beran, Ming-Yen Chen, Jean Opsomer

Individual Members

1978-1979 R. J. Beran
1975-1977 L. S. Mayer
1974-1975 G. Resnikoff

IMS China Representative

2019-2022 Helen Zhang
2016-2019 Qiwei Yao
2013-2016 Xuming He

Institutional Members

1974-1979 G. Resnikoff
1973-1974 J. Tukey
1971-1973 J. S. Hunter

j-IMS Committee

Edo Airoldi, Ali Shojaie, Sharmodeep Bhattacharyya, Charles Doss, Simon Lunagomez, Elizabeth Ogburn, Molly Roberts, Arman Sabbaghi, Daniel Sussman, Alexander Volfovsky

Latin America Meeting

2008-2013 Chichi Leon, Alicia Carriquiry, Luisa Fernholz, Victor Perez-Abreu, Maria Eulalia Vares

Mathematics of Planet Earth 2013

2011-2013 Tilmann Gneiting, Mark Bebbington, Frank den Hollander, Montse Fuentes, Richard Gibbens, Bing Han, David Madigan, Doug Nychka, Michael Stein, Guenther Walther, Jon Wellner

Mathematical Tables

1985-1986 J. Davenport
1978-1982 W. J. Kennedy
1966-1976 D. B. Owen

Membership

2006-2007 Chris Genovese
Lancelot James (chair)
Kavita Ramanan
Claudia Klueppelberg

National Medal of Science Nominations

1981-1982 J. Neyman
1979-1980 J. Kiefer
1977-1978 S. M. Stigler

New Journal

2005-2006 Jianqing Fan, Susan Holmes , Ed George, Bruce Lindsay, Philip Dawid, Michael Stein

Organization

1986-1987 B. Trumbo
1962-1963 E. Lukacs

Probability

1987 P. Ney
1982-1983 R. Pyke

Scientific Freedom and Human Rights

1984-1985 G. Kulldorff
1981-1984 P. Switzer

Scientific Legacy Editor

2011-2014 Paul Shaman

Strategic Planning

2006-2007 Terry Speed (Chair)
David Banks
Frank Den Hollander
Wilfrid Kendall
Regina Liu
Florentina Bunea
Jianqing Fan

Summer Research Institute

1978-1979 M. Sobel
1975-1976 M. Sobel
1971-1974 M. L. Puri

Summer Research Institute

2008-2011 Julia Norton, Elyse Gustafson, Louis Chen, Susan Wilson

1989 Ad Hoc Committee for Outreach

Jerome Sacks (Chair) Charles Hagwood
J. N. K. Rao Naomi S. Altman
Jeffrey H. Hooper Stuart C. Schwartz
Raymond J. Carroll Jon R. Kettenring
Adrian F. M. Smith Nancy Flournoy
Thomas G. Kurtz Bruce Spencer
Dennis Gilliland Yashaswini D. Mittal
Henry P. Wynn

1989 Ad Hoc Advisory Committee on Gift Membership

Allan R. Sampson (Chair) Jessica M. Utts
Robert Bartoszynski Willem R. van Zwet

1989 Ad Hoc Committee for Betty Scott Memorial

Jessica M. Utts (Chair) J. Michael Steele
Nancy M. Reid Marjorie G. Hahn

1990 Ad Hoc Committee on Blind Refereeing

1992 John Crowley Rob Kass
1990 Nancy M. Reid (Chair) Michael D. Perlman
Sir David Cox Kathryn M. Roeder
Leon Gleser

1991 Ad Hoc Committee on an Annals of Applied Statistics

Ron Pyke (Chair) Adrian Baddely
Arthur Cohen David Cox
David Freedman Niels Keiding
Kameo Matusita Charles McCulloch
Frederick Mosteller Donald Pierce
Ross Prentice Jerry Sacks
David Steinberg Grace Wahba
Grace Yang
ex-officio:
Roger Berger Donald Berry
Robert Kass Jessica Utts
Michael Woodroofe

1992 Ad Hoc Committee on Electronic Publication

Paul Shaman (Chair) Douglas Bates
Richard Becker William Eddy
Paul Feigen Thomas Liggett
Daniel Solomon Bernard Silverman
Jessica Utts (ex-officio)

1992 Ad Hoc Committee on Scientific Policy

1996 Tom Louis
1995 Mike Steele
Steve Stigler (ex-officio)
Mary Ellen Bock (Chair)
1994 Larry Brown (ex-officio)
Steve Fienberg
1993 Peter Bickel
Willem van Zwet (ex-officio)

1994 Ad Hoc Committee on Investment

J. Michael Steele (Chair) Peter Bloomfeld
Steve Stigler David Brillinger
Jim Berger

1994 Ad Hoc Committee on Location of Business Office

Jessica Utts Bob Shumway
ex-officio:
Miriam Gasko Donoho

1994 Ad Hoc Committee on Computerization

Rob Tibshirani Trevor Hastie
David Donoho
ex-officio:
Miriam Gasko Donoho Susan Wilson

1996 Ad Hoc Committee on Electronic Issues

David Donoho (Chair) Richard Tweedie
Christian Robert Rahul Mukerjee
ex-officio:
Sue Wilson Jan de Leeuw

1999 Ad Hoc Committee on Project Euclid

Richard Tweedie (Chair) Chris Burdzy
Steve Marron Sid Resnick
1999 Ad Hoc Development Subcommittee
Bernard Silverman (Chair) Rob Kass
2000 Ad Hoc Development Subcommittee
Bernard Silverman (Chair) Stephen Fienberg
Elyse Gustafson Julia Norton
Iain Johnstone

2001 Ad Hoc Committee for Appointment of Executive Editor of Statistical Science

James Pitman (Chair)
Leon Gleser
Paul Switzer

2004-2005 Ad Hoc Committee on Investment

Term expires *
Scott, David (Chair)
David Heath
Bernard Silverman
Per Mykland
Jiayang Sun (ex officio)
Elyse Gustafson (ex officio)

2019 Ad Hoc j-IMS Committee

Edo Airoldi (co-chair)
Ali Shojaie (co-chair)
Sharmodeep Bhattacharyya
Charles Doss
Simon Lunagomez
Elizabeth Ogburn
Molly Roberts
Arman Sabbaghi
Daniel Sussman
Alexander Volfovsky

Task Forces

Task Force on ACM Partnership

Liza Levina (co-chair)
David Madigan (co-chair)

Task Force on PhD Curriculum

Joseph Blitzstein (co-chair)
Deborah Nolan (co-chair)
David Aldous
Emmanuel Candes
Antonietta Mira
Guy Nason
Richard Samworth
Nike Sun
Qi-Man Shao
Harrison Zhou

Task Force on Review of IMS Named and Medallion Lectures

Bernard Silverman (chair)
David Blei
Rina Foygel Barber
Victor Panaretos
Bin Yu

Task Force on Virtual Meetings

Andreas Kyprianou
Christian Robert

Other Appointments

IMS China Representative

Xuming He
Jianqing Fan