Congratulations to the 2020 Class of IMS Fellows! You can read their citations in the June/July IMS Bulletin. They are:

Louigi Addario-Berry
Aguêmon Yves Atchadé
Shankar Bhamidi
Guang Cheng
Nicolas Chopin
Merlise Clyde
Peter F. Craigmile
Radu V. Craiu
Charmaine Dean
Francesca Dominici
Yingying Fan
Alice Guionnet
Jianhua Guo
Jan Hannig
Jae-kwang Kim
Chenlei Leng
Andrea Montanari
Johanna G. Nešlehová
Wei Pan
Marianna Pensky
Danny Pfeffermann
Carey Priebe
Jerry Reiter
Fabrizio Ruggeri
Galit Shmueli
Van H. Vu
Lily Wang
Marten H. Wegkamp
Ying Wei
Robert E. Weiss
Yichao Wu
Daniel Yekutieli
Grace Yi
Lixin Zhang
Xiao-Hua Zhou